Фізичне виховання як елемент суспільного життя

Фізичне виховання є педагогічним процесом, спрямованим на формування здорового, фізично досконалого, соціально активного і морально стійкого підростаючого покоління. Фізичне виховання вирішує задачі зміцнення здоров’я, всебічного розвитку фізичних і духовних сил, підвищення працездатності, подовження творчого довголіття та життя людей, задіяних у всіх сферах діяльності. У процесі фізичного виховання здійснюється морфологічне (за формою і будовою тіла) і функціональне вдосконалення організму людини, розвиток фізичних якостей, формування рухових умінь, навичок, набувається спеціальна система знань. Фізичному вихованню належить також значна роль у вдосконаленні фізичних здібностей людей.

Фізичне виховання виникло разом з появою людського суспільства і було обумовлене перш за все соціальними факторами: потребами трудової та військової діяльності людей, потребами взаємних змагань, тощо.

Як будь-яке суспільне явище фізичне виховання носить історичний, а в класовому суспільстві, класовий характер. Це означає, що мета фізичного виховання визначається потребами суспільства, які витікають, насамперед, з певного способу виробництва. Провідну роль в розвитку фізичного виховання відіграє політика керуючого класу та держави. Основні ідеї та зміст фізичного виховання завжди тісно пов’язані з філософськими, педагогічними та іншими поглядами, які домінують в певному суспільстві. В реалізації своїх задач фізичне виховання базується на досягненнях біології (в тому числі вікової анатомії та фізіології), психології та інших наук.

6.3.

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме Фізичне виховання як елемент суспільного життя:

 1. Основні поняття фізичного виховання. Система фізичного виховання
 2. Мета, завдання, засоби та принципи фізичного виховання
 3. Загальні гігієнічні вимоги до фізичного виховання дітей
 4. Загальні умови організації позакласної роботи з фізичного виховання
 5. Частина ІІ ГІГІЄНА ТА ФІЗІОЛОГІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
 6. Фізіологічні вимоги до фізичного виховання дітей
 7. Частина ІІІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
 8. Загальні основи теорії фізичного виховання дошкільнят та школярів
 9. В цьому розділі розглянуто вікові особливості анатомії та функціонального стану систем організму дітей, в тому числі тих, які найбільш задіяні в процесі фізичного виховання.
 10. Активізація суспільно-політичного життя.
 11. Сучасна теорія і методика фізичного виховання активно розвивається за допомогою як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів.
 12. Суспільно-політичне життя в Україні другої половини XIX ст.
 13. Назвіть основні стилі батьківського виховання. Визначте стиль виховання за описом.
 14. 23. КУ про права людини на життя. Кримінальна відповідальність за злочини проти життя.
 15. Класифікація фізичних вправ
 16. § 2. Елементи і ознаки складу злочину