ЗМІСТ

Вступ ........................................................................................................................... 5

Частина І. Особливості анатомії та фізіології дитячого організму.

(Навчальний модуль 1)........................................................................................... 7

1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей............................. 7

2. Надійність біологічної системи, як загальний закон

індивідуального розвитку. Природа спадковості.............................................. 16

3. Акселерація і ретардація розвитку..................................................... 20

4. Будова, функціональний стан та розвиток основних систем

організму дітей ........................................................................................................... 23

4.1. Розвиток нервової системи у дітей і підлітків.................................. 24

4.2. Вікові особливості органів чуття........................................................ 51

4.3. Розвиток вищої нервової діяльності (ВНД)...................................... 94

4.4. Розвиток інтегративної діяльності нервової системи................... 101

4.5. Вікові особливості ендокринної системи

та статевого дозрівання......................................................................................... 105

4.6. Розвиток опорно-рухового апарату................................................ 129

4.7. Будова та функції органів травлення.............................................. 142

4.8. Вікові особливості обміну речовин та енергії. Режим

раціонального харчування дітей......................................................................... 155

4.9. Вікові особливості серцево-судинної системи та імунного

захисту організму.................................................................................................... 177

4.10. Вікові особливості системи дихання............................................... 197

4.11. Вікові особливості системи виділення............................................. 205

Контрольні питання та тести до матеріалу частини І (модуля 1).............. 214

Частина II. Гігієна та фізіологія фізичного виховання.

(Навчальний модуль 2).......................................................................................... 221

5. Фізіологічні вимоги до фізичного виховання дітей...................... 221

5.1. Критерії оцінки фізичного розвитку та стану здоров’я дітей.. 221

5.2. Особливості реакцій організму дітей

на фізичне навантаження...................................................................................... 236

5.3. Фізіолого-гігієнічні рекомендації по розвитку рухових

здібностей у дітей.................................................................................................... 250

5.4. Загальні гігієнічні вимоги до фізичного виховання дітей..........

254

5.5. Шляхи оздоровлення дітей та критерії оцінки рівня

їх фізичної підготовленості .................................................................................. 262

Контрольні питання та тести до матеріалу частини II (модуля 2).......... 270

Частина III. Основи фізичного виховання дітей.

(Навчальний модуль 3).......................................................................................... 275

6. Загальні основи теорії фізичного виховання дошкільнят

та школярів................................................................................................................ 275

6.1. Основні поняття фізичного виховання. Система фізичного

виховання................................................................................................................... 275

6.2. Фізичне виховання як елемент суспільного життя ...................... 279

6.3. Рухова активність — необхідна умова розвитку дитячого

організму.................................................................................................................... 280

6.4. Мета, завдання, засоби та принципи фізичного виховання ...283

6.5. Класифікація фізичних вправ............................................................. 284

6.6. Основні методики виховання життєво важливих

рухових якостей у дітей ........................................................................................ 286

6.7. Теорія впливу рухових якостей ігор на організм дітей.............. 290

6.8. Вплив рухових ігор на характер і поведінку дітей...................... 293

6.9. Методика розвитку фізичних якостей у дітей молодшого

шкільного віку .......................................................................................................... 294

6.10. Зміст найбільш типових рухливих ігор для учнів молодших

класів .......................................................................................................................... 299

7. Загальні умови організації позакласної роботи

з фізичного виховання............................................................................................ 301

7.1. Загальні умови організації позакласної роботи з фізичного

виховання дітей ....................................................................................................... 303

7.2. Фізкультурно-масові заходи у позанавчальний час .................. 308

8. Загальні положення про проведення спортивних змагань ...... 312

Контрольні питання та тести до матеріалу частини III (модуля 3) ......... 314

Література................................................................................................................. 317

Додатки ..................................................................................................................... 320

| >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. ЗМІСТ
 2. Зміст правовідносин.
 3. 2.1. Зміст дисципліни
 4. ЗМІСТ
 5. № 42. Зміст правоздатності громадян.
 6. ЗМІСТ
 7. 2. Зміст і змістовність праці.
 8. 38. Зміст трудового договору.
 9. Визначений інтеграл. Геометричний зміст.
 10. § 39. Юридичний зміст правовідносин.
 11. ЗМІСТ
 12. 33. Зміст цівільної правоздатності громадян.
 13. 26. Зміст колективного договору.
 14.               Поняття, ознаки та зміст зобов’язання.
 15. 26. Зміст адвокатської таємниці
 16. ЗМІСТ
 17. Зміст
 18. Зміст