12.24. Ухвала про організацію Реєстрового Вільного Козацтва (28січня1918р.)

Признати необхідним організацію Реєстрового Вільного Козацтва, яке б обслуговувало внутрішню охорону повітів на таких умовах:

1) мобілізаціюреєсгрового Вільного Козацтва переводить Військове Міністерство по территоріальному принципу,

2) з кожним козаком і старшиною заключається договор на певний срок,

3) на місцях щодо внутрішного життя і муштри сотні Реєстрового Вільного Козацтва находяться в розпорядженні повітових військових начальників, відносно боротьби з анархією в розпоряжонні повітових комісарів,

4) сотні трьох-чотирьох повітів об'єднуються в полки, а полки в межах губернії — в коші, останні ж затверджуються Військовим Міністерством,

5) козаки і старшина отримують платню, крім содержания в сумі, назначений в докладній записці, для чого асігнується сто тридцять міліонів рублів на рік.

Хрестоматія з історіілержави і права України: У 3 кн. — K.. 2000. — Кн. 2. — C. 22—23.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме 12.24. Ухвала про організацію Реєстрового Вільного Козацтва (28січня1918р.):

  1. Права та привілеї реєстрового козацтва:
  2. Про рушення Хмельницького з Запорозьким і татарським військом від Січі до Жовтої Води та на Україну; про злучення його з реєстровими козаками, що їх послали проти нього коронні гетьмани; про розгром під Жовтою Водою польських військ на чолі з комісаром і гетьмановим сином; про взяту там здобич і полонян; про відправлення їх до Чигрина; про те, як зловили Чаплинського.
  3. Про всілякі чужоземні новини, найбільше цісарські й турецькі; про підводиз Ніжинського повіту; про лист сінайського архієпископа до Кочубея; про рушення з домів у перший похід водою; про залишення військ у Коломаку й Орелі для забезпечення України від татар; про переправу військ за Дніпро і водного війська через дніпрові пороги; про гетьманський лист до боярина Шейна, щоб утримався з військами на Волуськах; про гетьманське та боярське рушення водним походом від Вільного порогу і Кічкаса; про зал
  4. Про збір грошей з поборів Малої Росії в казну царської величності і про заплату тими грішми всій старшині та черні Запорозького війська, згідно до уложення, а щоб реєстрових козаків було поставлено тридцять тисяч. Тут-таки і про архієпископські, монастирські, попівські та панські маєтності, в якому вони мають лишатися стані під своїми державцями, і про побори з них.
  5. Виникнення українського козацтва, його суспільно- політична та військова організація.
  6. Про казну; що має бути плата реєстровому війську.
  7. Ординація Війська Запорозького, заведена польським урядом. Організація Війська Запорозького реєстрового, перебуваючого на службіРечі Посполитої(1638р.)
  8. Ухвала Української Національної Ради про злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою (3 січня 1919)
  9. Про нараду Брюховецького зі своєю старшиною, як вигнати з Малої Росії воєвод; про виконання того рішення і про воєвод, що втримались у деяких містах; про полтавську вірність; про благовіщенське свято і про сніг на нього; про монарший гнів на Малу Росію за зраду і про мстиву війну за те Ромодановського; про вихід Брюховецького на оборону вітчизни і про з'єднання його зі своїми полками на Сербинському полі; про прибуття д
  10. Резолюція першого з'їзду Рад України про організацію влади на Україні (12грудня1917р.)