16.8. 3 Декларації Українських Народних Зборів Західної України про конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців (28 жовтня 1939р.)

[...]

У цілковитій відповідності до одностайної волі і прагнень трудящих Західної України, захищаючи їхні кровні та життєві інтереси, слідуючи за прикладом народів Радянського Союзу, Українські Народні Збори проголошують на території Західної України конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців зі всім їхнім живим та мертвим інвентарем та їх садибними будівлями.

Народні збори затверджують відібрання поміщицьких земель без викупу, через селянські комітети, під керівництвом тимчасових управлінь, і передачу їх у користування трудовому селянству. Питання про землі осадників вирішують селянські комітети.

Віднині вся земля Західної України з її надрами, всі ліси та ріки оголошуються всенародним добром, тобто державною власністю.

Віднині на нашій вільній землі нема і не буде місця паразитам-по- міщикам та їхнім погібникам.

Українські Народні Збори закликають усіх трудівників землі, селянські комітети до залізної революційної дисципліни, до охорони від розтягання колишніх поміщицьких маєтків і будівель і інвентаря, що є віднині священним і недоторканним добром народу.

Тільки селянські комітети мають право розподіляти поміщицькі землі. Тільки селянські комітети мають право порядкувати майном, яке належало поміщикам.

Хай живе розкріпачена праця селянина на визволеній землі Західної України! [...]

Возз'єднання українського народу в єдиній українській радянській державі 11939—1949 pp.|: Збірник документів і матеріалів. — K., 1949; — C. 49—50.

16.9.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме 16.8. 3 Декларації Українських Народних Зборів Західної України про конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців (28 жовтня 1939р.):

 1. 3 Декларації Українських Народних Зборів про прийняття Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і включення її до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (27 жовтня 1939р.)
 2. 3 Декларації Українських Народних Зборів про націоналізацію банків та великої промисловості Західної України (28 жовтня 1939 p.)
 3. Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю
 4. Основні положення Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990р.
 5. Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і з'єднання її з Українською Радянською Соціалістичною Республікою (1 листопада 1939 p.)
 6. 10 Повноваження державних органів спеціальної компетенції (Міністерство фінансів України. Державне казначейство України, Державна податкова адміністрації України, Рахункова палата Верховної Ради України, Національний банк України, Державний комітет фінансового моніторингу України) у фінансовій сфері.
 7. Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України» (19 лютого 1992 p.)
 8. 1. ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДО ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГ ТА ДО ПОЛЬЩІ
 9. Указ Президії Верховної Ради України «Про Державний гімн України» (15 СІЧНЯ 1992 p.)
 10. Особливості статусу українських земель у складі Великого князівства Литовського:
 11. Акт Директорії про з'єднання всіх українських земель (22 січня 1919p.)
 12. Соціально-економічний розвиток та політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського.
 13. Постанова Верховної Ради України «Про Державний прапор України» (28 січня 1992 p.)
 14. Звістка літопису про захоплення литовськими феодалами українських земель (1362p.)
 15. Декларація про державний суверенітет України[153] (Іб липня 1990 p.)
 16. Хроніка Київського Михайлівського монастиря про початок загарбання литовськими феодалами українських земель у 1362 p.