Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 р.)

3 часу утворення радянських республік держави світу розкололися на два табори: табір капіталізму і табір соціалізму.

Там, у таборі капіталізму — національна ворожнеча і нерівність, колоніальне рабство і шовінізм, національне гноблення і погроми, імперіалістичні звірства і війни.

Тут, у таборі соціалізму — взаємне довір'я і мир, національна свобода і рівність, мирне співжиття і братерське співробітництво народів.

Спроби капіталістичного світу протягом десятків років розв'язати питання про національності шляхом поєднання вільного розвитку народів з системою експлуатації людини людиною виявились марними. Навпаки, клубок національних суперечностей все більше заплутується, загрожуючи самому існуванню капіталізму. Буржуазія виявилась безсилою налагодити співробітництво народів.

Тільки у таборі Рад, тільки в умовах диктатури пролетаріату, яка згуртувала навколо себе більшість населення, стало можливим в корені знищити національний гніт, створити обстановку взаємного довір'я і закласти основи братерського співробітництва народів.

Тільки завдяки цим обставинам радянським республікам удалося відбити напади імперіалістів усього світу, внутрішніх і зовнішніх; тільки завдяки цим обставинам удалося їм успішно ліквідувати громадянську війну, забезпечити своє існування і приступитидо мирного господарського будівництва.

Але роки війни не пройшли безслідно. Розорені поля, зупинені заводи, зруйновані продуктивні сили і виснажені господарські ресурси, які залишилися у спадщину від війни, роблять недостатніми окремі зусилля окремих республік щодо господарського будівництва. Відбудова народного господарства виявилась неможливою при роздільному існуванні республік.

3 другого боку, нестійкість міжнародного становища і небезпека нових нападів роблять неминучим створення єдиного фронту радянських республік перед лицем капіталістичного оточення.

Нарешті, сама побудова Радянської влади, інтернаціональної за своєю класовою природою, штовхає трудящі маси радянських республік на шлях об'єднання в одну соціалістичну сім'ю.

Усі ці обставини владно вимагають об'єднання радянських республік в одну союзну державу, здатну забезпечити і зовнішню безпеку, і внутрішні господарські успіхи, і свободу національного розвитку народів.

Воля народів радянських республік, які недавно зібралися на з'їзди своїх Рад і одностайно прийняли рішення про утворення «Срюзу Радянських Соціалістичних Республік», служить надійною запорукою того, що цей Союз є добровільним об'єднанням рівноправних народів, що за кожною республікою забезпечене право вільного виходу з Союзу, що доступ в Союз відкритий всім соціалістичним радянським рес- публікам, як існуючим, так і тим, що мають виникнути у майбутньому, що нова союзна держава буде гідним наслідком закладених ще в жовтні 1917 року основ мирного співжиття і братерського співробітництва народів, що вона буде надійним оплотом проти світового капіталізму і новим вирішальним кроком на шляху об'єднання трудящих усіх країн у Світову Соціалістичну Радянську Республіку.

Заявляючи про все це перед усім світом і урочисто проголошуючи непорушність основ Радянської влади, що знайшли своє відображення в конституціях соціалістичних радянських республік, які уповноважили нас, ми, делегати цих республік, на підставі даних нам повноважень постановляємо підписати договір про утворення «Союзу Радянських Соціалістичних Республік».

Українська PCP на міжнародній арені: Збірник локументів (19 /7— / 923 pp.J — K., 1966. —

C. 554—555.

13.3.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 р.):

 1. Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 p.)
 2. Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і з'єднання її з Українською Радянською Соціалістичною Республікою (1 листопада 1939 p.)
 3. Союзний робітничо-селянський договір між Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Українською Соціалістичною Радянською Республікою (28 грудня 1920 p.)
 4. 3 Декларації Українських Народних Зборів про прийняття Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і включення її до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (27 жовтня 1939р.)
 5. Постанова ЦВК i PHK CPCP «Про утворення Головного управління робітничо-селянської міліції при ОДПУ Союзу РСР» (27 грудня 1932р.)
 6. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою РеспублікоюпроЗакарпатськуУкраїну (29 червня 1945 p.)
 7. Нота Генерального Секретаріату урядам республік, утворених на території Росії (5 грудня 1917 p.)
 8. Основи цивільного законодавства Союзу PCP і союзних республік (8 грудня 1961р.)
 9. Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю
 10. Про шведський захід, за допомогою якого вони намовили Ракочого до союзу з собою; про безсоромне розірвання Ракочим союзу з поляками і про шкоди, завдані ім; про вдалий польський роз'ізд на венгрів і про відступ з-під Кракова польського війська, яке здобувало місто у шведів, і про вхід до Кракова Ракочого.
 11. Постанова ЦВК і PHK CPCP «Про установлення єдиної паспортної системи по Союзу PCP і обов’язкову прописку паспортів» (27 грудня 1932 p.)
 12. Декрет Всеросійського ЦВК про військовий союз радянських республік Росії, України, АатвІЇ, Литви,Білорусії для боротьби проти імперіалістів (1 червня 1919 p.)
 13. Утворення Союзу РСР. Зміни в державному статусі уСРР
 14. Про перемогу Чернецького над шведами під Стремешним; про прибуття шведського короля в Прусси, про ствердження міцного союзу з пруссаками; про подарунок їм великопольських провінцій; про знесення з них шведських гарнізонів і встановлення прусських та про розіслання на те облудних універсалів; про щасливе воєнне змагання підляського й калішського воєвод зі шведським генералом Врешовцем; про шкоду від нього полякам і про забиття поляками того Врешовця; про генерала Дерфілінга зі шведами і польськог
 15. Про листи до гетьмана, котрі можуть іти від різніх государів та сусідів; про те, щоб йому, гетьманові, не мати без відома своїх государів жодних письмових кореспонденцій з жодними государями; також про дотримання постановленого і закріпленого союзу з поляками; про засторогу від бусурман і про воєнні промисли над ними; тут-таки і про запорожців — про грошову і борошняну їм платню і про те, як жити з Кримською державою.
 16. Проблеми державного об’єднання радянських республік. Україна в Союзі РСР.