Інвентар c. Милостова на Волині з перерахуванням повинностей[128], якІ мали відбувати селяни поміщикові (листопад1704р.)

У міському уряді, в замку його королівської величності луцькім... B цій міській луцькій книзі, уроджений батьків зазначеного стану його милість, пан Вовринець Birypa офіціально подав для запису до цих міських луцьких книг цей опис зазначеної частини села Милостова.

Опис підданих і різних повинностей: Калюх, Левчик, Дорош із сином, Кли- миха, Мишко Мителенець, Іван Нагірний. Повинність цих підданих: працювати три дні на тиждень; в пилипівку і у великий піст робити кожної п'ятниці прядильні толоки, терти панське прядиво поза пан- щиною. Для цього відпускається її милістю три засіяних волоки, які після очищення повинні бути зорані і засіяні.

Більше того... в кожну руку відпускається одна волока з городами, що до неї належать, із сіножатями на тридцять косарів, наказується сторожувати від святого Мартина до святого руського Юрія на ніч по черзі.

Вирубування в лісах дерев дозволяється як для власної потреби, так і для опалення; безперешкодно дозволено молоти в млині за подвійною чергою; все інше гарантується, зокрема повинності; оскільки для млинів потрібно завжди поправляти греблі, то я зберігаю за собою право за потребою вимагати працювати на греблях і шарварках.

Опріч цього, якби йшла справа про цілісність фортуни, то для оборони її я оголошую собі право на допомогу від тих же підданих.

Після підпису примітка такими словами:

Це також собі застерігаю: що нікому не дозволено збувати ні волів, ні корів, якщо б це могло наносити шкоду панщині...

Хрестоматія з історіїУкраїнськоїРСР: У 3 т. — K., 1959. —T. 1.—C. 42 l^i22.

9.1.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Інвентар c. Милостова на Волині з перерахуванням повинностей[128], якІ мали відбувати селяни поміщикові (листопад1704р.):

  1. Інвентар с. Вовковия на ВолинІ із зазначенням повинностей, які мусили відбувати селяни поміїдиковІ Й. Рогозинському (січень 1792 p.)
  2. Про дії Хмельницького та його військ; про Виговського, який був з козацькими військами на Волині; про поляків, які тоді притихли; про взяття Москвою й козаками Вільня; про забиття під Биховом Золотаренка.
  3. Про зносини поляків і ординців через тлумачів, щоб помиритися, з укладенням трактату; про вчинені прикрості полякам від хана, і як вони це знесли; про заклади, які дали обидві сторони, польська й ординська; про посланих під Кам'янець комісаріву які мали учинити трактат; про виправу від короля військ під Кам’янець визволити з небезпеки своїх комісарів; про вислання їм червінціву щоб могли ублагати ханських комісаріву і про зміцнення обозових окопів; про задовольнення ханських комісарів і про змен
  4. МалиРеспублика Мали
  5. Інвентар селаКамінна гора, Володимирського повіту, з визначенням розміру панщини, чиншу та натуральної данини (21квітня 1655р.)
  6. Інвентар села Бобині Володимирського повіту, зперелікомповинностейселян(1640р.)
  7. Явка з повинною
  8. Положення про викуп селянами їх садиб та польових угідь (19лютого 1861 року)
  9. Місцеве Положення про поземельне влаштування селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської (19лютого 1861 p.)
  10. допомагав сватові; про нове звідомлення Хмельницького Порті на Ракочого і його союзників; про турецькі війська, які мали прибути до Хмельницького; про заповільну допомогу Хмельницького сочавським обложенцям і про смерть у Сочаві Хмельниченка; про незгоду в козацькому війську після Хмельни- ченкової смерті в Сочаві; про господарів рішенець; про рушення поляків із Гусятина до Кам’янця; про королівський рішенець щодо Сочави і про рушення його з-під Кам’янця до Жванця; про послання з-під Жванця соча