Лист Генерального Секретаря Паризької мирної конференції до міністра закордонних справ Чехословаччини Бертгетота (23 травня 1919р.)

Ha свойому засіданні дня 23-го травня Рада Міністрів Закордонних Справ розглядала звідомлення, що його на її доручення приготовила Комісія для Чехо-Словацьких Справ у справі автономії Руської Країни, прилученої до Чехо-Словаччини.

Комісія одноголосне запропонувала:

1) Прийняти плян, предложений п. Бенешом у меморандумі, що його він предложив Комісії.

2) Переслати цей меморандум до Комісії для Нових Держав, яка повинна достосувати пропозиції п. Бенеша до постанов, принятих вже у подібних випадках.

Рада Міністрів для Закордонних Справ прийняла висновки Комісії, додавши до них на вимо^ п. Лансінга ось таку постанову:

«Урядники Руської Країни, крім губернатора, мають бути підбирані, як це тільки можливо, з-поміж самих Русинів».

Маю честь повідомити Bac про ці децизії та залучую тут звідомлення Комісії і меморандум п. Бенеша.

Париж, 23-го травня 1919.

Стерчо П. Карпато-українська лержава. Ao історії визвольної боротьби карпатських украінців у 1919— 1939 роках. — Торонто, 1965.—C. 229.

13.1.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Лист Генерального Секретаря Паризької мирної конференції до міністра закордонних справ Чехословаччини Бертгетота (23 травня 1919р.):

 1. Звернення делегації УНР до Паризької мирної конференції з приводуїї рішення про передачу Буковини до Румунії (17 травня 1918 p.)
 2. Директива Міністра закордонних справ Польщі Ю. Бека закордонним представництвам Польщі про основи політики щодо Західної України (15 лютого 1939 p.)
 3. Меморандум Е. Бенеша про правове становище закарпатських українців у складі Чехословаччини (17 травня 1919 p.)
 4. § 14. Міністерство закордонних справ, його завдання і функції.
 5. Лист секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна рейхсканцлеру Німеччини А. Гітлеру (21 серпня 1939 p.)
 6. Закон Української PCP «Про утворення союзно-республіканського Народного комісаріату закордонних справ УРСР» (4 березня 1944 р.)
 7. Про заборону української мови. Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва (18липня 1863р.)
 8. Горбачев Михаил Сергеевич, бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС, бывший Президент СССР.
 9. Нотифікація Уряду Української PCP про зовнішні зносини республіки, врунена Народним Комісаріатом Закордонних Справ УСРР іноземним представникам у Москві (23 липня 1923р.)
 10. Про включення Української PCPI Білоруської PCP в число первісних членів Міжнародної Організації. Резолюція конференції Об'єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята другим пленарним засіданням конференції (27 квітня 1945 p.)
 11. Про запрошення Української PCP ї Білоруської PCP на конференцію Об’єднаних націй у Сан-Франціско. Резолюція конференції Об’єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята на засіданні Виконавчого Комітету конференції (30 квІтня 1945 p.)
 12. 16.26. 3акон СРСР «Про надання союзним республікам повноважень в галузі зовнішніх зносин і про перетворення у зв’язку з цим Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного у союзно-республіканський народний комісаріат» (1 лютого 1944p.)
 13. 35. СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Президента Российской Федерации В. В. Путина, Председателя Европейского Совета Ж. Ширака, при содействии Генерального Секретаря Совета ЕС/Высокого Представителя по общей внешней политике и политике безопасности ЕСX. Соланы, Председателя Комиссии Европейских Сообществ Р. Проди
 14. СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Президента Российской Федерации В. В. Путина, Председателя Европейского Совета Ж. Ширака, при содействии Генерального Секретаря Совета ЕС/Высокого Представителя по общей внешней политике и политике безопасности ЕСX. Соланы, Председателя Комиссии Европейских Сообществ Р. Проди
 15. 34. СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Президента Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Европейского Совета Ж. Ширака, при содействии Генерального Секретаря Совета ЕС/Высокого Представителя по общей внешней политике и политике безопасности ЕСХ. Соланы, Председателя Комиссии Европейских Сообществ Р. Проди об укреплении диалога и сотрудничества по политическим вопросам и вопросам безопасности в Европе
 16. СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Президента Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Европейского Совета Ж. Ширака, при содействии Генерального Секретаря Совета ЕС/Высокого Представителя по общей внешней политике и политике безопасности ЕСХ. Соланы, Председателя Комиссии Европейских Сообществ Р. Проди об укреплении диалога и сотрудничества по политическим вопросам и вопросам безопасности в Европе
 17. Українські землі у складі Чехословаччини
 18. 38. Правове регулювання та порядок розгляду та вирішення справ за зверненнями громадян в органах внутрішніх справ.
 19. Приложение Декларация принципов терпимости Принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее двадцать восьмой сессии в Париже, утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года