Нотифікація Уряду Української PCP про зовнішні зносини республіки, врунена Народним Комісаріатом Закордонних Справ УСРР іноземним представникам у Москві (23 липня 1923р.)

B силу Декларації і Договору, прийнятих Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Українською Соціалістичною Радянською Республікою, Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою і Закавказькою Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, що включає в себе Соціалістичну Радянську Республіку Азербайджану, Соціалістичну Радянську Республіку Грузії і Соціалістичну Радянську Республіку Вірменії, і після схвалення Верховною владою цих республік, затверджених Центральним Виконавчим Комітетом Союзу Радянських Соціалістичних Республік 6 липня 1923 року/ як Основний закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Українська Соціалістична Радянська Республіка ввійшла в числі інших названих вище Республік до складу утвореної зазначеним актом союзної держави, що прийняла назву Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Суверенітет УСРР, обмежений віднині рамками, зазначеними в Основному законі Союзу, по предметах, віднесених до компетенції Союзу, в іншому здійснюватиметься УСРР, суверенні права якої охоронятимуться Союзом Радянських Соціалістичних Республік.

Міжнародні відносини Союзу, включаючи УСРР та інші перелічені вище Республіки, а також його зовнішні торговельні зносини, митна система, управління шляхами сполучень, поштою і телеграфом і укладення концесійних договорів, як загальносоюзних, так і від імені УСРР, віднині здійснюватимуться через уповноважені на те Основним законом CPCP органи центральної влади Союзу.

Згідно з викладеним вище, УСРР передала Союзу Радянських Соціалістичних Республік ведення всіх її міжнародних зносин і в тому числі проведення в життя всіх укладених нею міжнародних договорів і угод, які, так само як і концесійні договори, що набрали до цього часу чинності на території УСРР у відповідності з її законодавством, Союзом Радянських Соціалістичних Республік зберігатимуться на території УСРР в їх попередній силі, і здійснення зовнішніх торгобельних зносин, які надалі проводитимуться внутрішніми і зарубіжними органами Народного Комісаріату Зовнішньої Торгівлі CPCP.

НКЗС УСРР має честь звернутися до Bac з проханням довести це повідомлення до відома Вашого уряду.

Українська PCP на міжнаролній арені: Збірник документів (1917—1923 pp.j. — K., 1966.—С.633.

13.2.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Нотифікація Уряду Української PCP про зовнішні зносини республіки, врунена Народним Комісаріатом Закордонних Справ УСРР іноземним представникам у Москві (23 липня 1923р.):

 1. 16.26. 3акон СРСР «Про надання союзним республікам повноважень в галузі зовнішніх зносин і про перетворення у зв’язку з цим Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного у союзно-республіканський народний комісаріат» (1 лютого 1944p.)
 2. Закон Української PCP «Про утворення союзно-республіканського Народного комісаріату закордонних справ УРСР» (4 березня 1944 р.)
 3. Постанова ЦВК CPCP «Про утворення загальносоюзного народного комісаріату внутрішніх справ» (16 липня 1934 р.)
 4. Закон CPCP «Про створення військових формувань союзник республік і про перетворення у зв'язку з цим Народного комісаріату оборони із загальносоюзного у союзно-республіканський народний комісаріат» (1 лютого 1944р.)
 5. Ухвала Української Національної Ради про злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою (3 січня 1919)
 6. Постанова ВУЦВК i PHK УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогурозвиткові української мови» (1 серпня 1923р.)
 7. Із оперативного наказу народного комісара внутрішніх справ Союзу PCP № 00447 «Про операції по репресуванню колишніх куркулів, кримінальних злочинців та інших антирадянських елементів» (30 липня 1937р.)
 8. 3 Декларації Українських Народних Зборів про прийняття Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і включення її до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (27 жовтня 1939р.)
 9. Декларація українського уряду відновленої у Львові Української Держави (З липня 1941р.)
 10. Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю
 11. Директива Міністра закордонних справ Польщі Ю. Бека закордонним представництвам Польщі про основи політики щодо Західної України (15 лютого 1939 p.)
 12. Про запрошення Української PCP ї Білоруської PCP на конференцію Об’єднаних націй у Сан-Франціско. Резолюція конференції Об’єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята на засіданні Виконавчого Комітету конференції (30 квІтня 1945 p.)
 13. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР» (28 жовтня 1989 p.)
 14. Закон про прийняттяЗахідноїУкраїни до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (15 листопада 1939 p.)
 15. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) (29 квітня 1918 p.)
 16. Указ Президії Верховної Ради CPCP про утворення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської І Тернопільської областей в складі Української PCP (4грудня 1939р.)
 17. Закон про включення північної частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки (2 серпня 1940 p.)