Постанова Пленуму Верховного суду CPCP Ns 12/8/у/с «Про кваліфікацію злочинів членів антирадянської організації «ОУН» (7 серпня 1944 p.)

Враждебную деятельность, совершенную против советского государства «оуновцами» — членами антисоветской организации «ОУН» — из числа советских граждан, надлежит квалифицировать по статьям 541 «а» или 541 «б» и 5411 УК УССР.

Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика / За ред. В. T. Маляренка. — K., 1997. — С. 49.

16.32.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Постанова Пленуму Верховного суду CPCP Ns 12/8/у/с «Про кваліфікацію злочинів членів антирадянської організації «ОУН» (7 серпня 1944 p.):

 1. Постанова Пленуму Верховного суду CPCP № 22/M/l 6/У/сс «Про кваліфікацію дій радянських громадян, що надавали допомогу ворогу в районах, тимчасово окупованих німецькими загарбниками» (25 листопада 1943 p.)
 2. Інструкція Верховного Суду та ОДПУ CPCP про механізм застосування репресій за постановою ЦВК та Раднаркому Союзу PCP (7 серпня 1932 р.)
 3. 7. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю.
 4. Постанова Державного комітету оборони CPCP про спеціальні заходи щодо західних областей України (березень 1944 p.)
 5. Постанова ВерховноїРади УкраїнськоїРСР «Про проголошення незалежності України» (24 серпня 1991 p.)
 6. III. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру
 7. Постанова ВУЦВК i PHK УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогурозвиткові української мови» (1 серпня 1923р.)
 8. Постанова Президії Верховної Ради CPCP, Ради Народних Комісарів CPCP i Центрального Комітету ВКП(б) «Про створення Державного Комітету Оборони» (30 червня 1941 p.)
 9. Постанова РаднаркомуУСРР про ознаки, які визначали селянське господарство як куркульське (13 серпня 1929 p.)
 10. 1994. № 8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего
 11. Постанова ДКО № ГОКО-192сс «Про членів сімей зрадників Батьківщини» (24 червня 1942 p.)
 12. Постанова ЦВК CPCP «Про утворення загальносоюзного народного комісаріату внутрішніх справ» (16 липня 1934 р.)
 13. Постанова ЦВК і PHK CPCP «Про особливу нараду при HKBC СРСР» (5 листопада 1934 p.)
 14. Постанова ЦВК i PHK CPCP про застосування розстрілу та 10-річного ув’язнення за розкрадання колгоспного майна (7серпня 1932р,)
 15. 6. Кваліфікація незакінчених злочинів та злочинів, здійснених у співучасті.
 16. § 4. Кваліфікація злочинів
 17. Постанова ЦВК і PHK CPCP «Про установлення єдиної паспортної системи по Союзу PCP і обов’язкову прописку паспортів» (27 грудня 1932 p.)
 18. Постанова ЦВК i PHK CPCP «Про утворення Головного управління робітничо-селянської міліції при ОДПУ Союзу РСР» (27 грудня 1932р.)