Постанова Президії Верховної Ради CPCP, Ради Народних Комісарів CPCP i Центрального Комітету ВКП(б) «Про створення Державного Комітету Оборони» (30 червня 1941 p.)

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов CCCP для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину, Президиум Верховного Совета

СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров CCCP признали необходимым:

1.

Создать Государственный Комитет Обороны в составе[147]: m. Сталин И. В. (председатель)

m. Молотов B.M. (заместитель председателя) m. Ворошилов К. E. m. Маленков Г.М. m. БерияЛ.П.

2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государственного Комитета Обороны.

3. Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомольские и военные органы беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны.

Сборник законов CCCP и указов Презили- ума Верховного Совета CCCP 1938 г. — июнь1944г.—М.,І944.—С.4І.

16.10.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Постанова Президії Верховної Ради CPCP, Ради Народних Комісарів CPCP i Центрального Комітету ВКП(б) «Про створення Державного Комітету Оборони» (30 червня 1941 p.):

 1. Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19лютого 1920р.)
 2. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР про створення Всеукраїнського революційного комітету (Всеукрревкому) (11грудня1919р.)
 3. Указ Президії Верховної Ради CPCP «Про воєнний стан» (22 червня 1941 p.)
 4. Указ Президії Верховної Ради CPCP «Про режим робочого часу робітників і службовців в період війни» (26 червня 1941 p.)
 5. Закон CPCP «Про перетворення Ради Народних Комісарів CPCP в Раду Міністрів CPCP і Рад Народних Комісарів союзних і автономних республік — в Ради Міністрів союзних і автономних республік» (15 березня 1946 p.)
 6. Указ Президії Верховної Ради CPCP «Про затвердження Положення про військові трибунали в міцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій» (22 червня 1941р.)
 7. Постанова Державного комітету оборони CPCP про спеціальні заходи щодо західних областей України (березень 1944 p.)
 8. Указ Президії Верховної Ради CPCP про громадян татарської національності, які проживали в Криму (5 вересня 1967р.)
 9. Указ Президії Верховної Ради CPCP «Про виселення у віддалені райони осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя» (2 червня 1948 p.)
 10. Указ Президії Верховної Ради CPCP проутворення Закарпатської області в складі Української PCP (22 січня 1946 p.)
 11. Указ Президії Верховної Ради CPCP про утворення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської І Тернопільської областей в складі Української PCP (4грудня 1939р.)