Постанова ЦентральноїРади про склад і завдання правительства (9 вересня 1917 p.)

Приймаючи запрошення на нараду російської демократії, Комітет Центральної Ради доручав своїм представникам обстоювати такі домагання:

1. Сформування однородного революційного і соціялістичного правительства, яке має одповідати перед демократією всіх народів Росії.

2. Передача всіх поміщицьких, монастирських та церковних земель, до установчих зборів в завідування земельних комітетів.

3. Встановлення державного та краєвого контролю над виробом та поділом товарів.

4. Передача в завідування краєвих органів власти найважніших га- лузів промисловости.

5. Оподаткування великого капіталу і майна та конфіскація воєнних прибутків на користь окремих країв та цілої держави.

6. Признання за всіма націями нічим необмеженого самовизнання.

7. Признання права, що кожна нація і край Росії, які того забажають, можуть скликати свої національно-краеві, суверенні (що мають незалежне од нікого право встановляти свій лад і видавати закони) — установчі збори.

8. Передача всій власти на Україні в руки Української Центральної Ради і її генерального секретаріяту, складеного на основі статуту Центральної Ради з дня 16 іюля сього року.

9. Об'явлення, що таємні дипломатичні договори з другими державами недійсні.

10. Зроблення рішучих заходів до заключения миру і предложения союзникам одкрить переговори про мир.

11. Негайного скасовання смертної кари.

12. Розпуска Державної Думи та Ради.

13. Скликання установчих зборів в назначений час без дальшого одкладування.

Народна воля. — 1917. — І2вересня.

12.10.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Постанова ЦентральноїРади про склад і завдання правительства (9 вересня 1917 p.):

 1. Постанова Ради Народних КомісарівУСРР про запровадження української мови в школах і радянських установах (21 вересня 1920 p.)
 2. Постанова ЦК КП(б)У і Ради Міністрів УРСР про заходи по виконанню директиви Й. В. Сталіна щодо посилення хлібозаготівель (15 вересня 1947 p.)
 3. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 5 вересня 2001 р. № 1195, Київ Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
 4. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про перетворення центральних установ (20 вересня 1923 p.)
 5. III. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру
 6. Закон Союзу PCP «Про передачу Кримської області Із складу РРФСР до складу Української РСР» (26 квітня 1954р.)
 7. Постанова ВУЦВК про затвердження «Положення про прокурорський нагляд» (28 червня 1922р.)
 8. Указ Президії Верховної Ради CPCP про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР (19 лютого 1954р.)
 9. Постанова ВУЦВК i PHK УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогурозвиткові української мови» (1 серпня 1923р.)
 10. Постанова ВУЦВК про скасування Всеукраїнської надзвичайної комісії та про утворення ДержполітуправлІння (22 березня 1922р.)
 11. Німецько-Радянський договір про дружбу і кордони між CPCP i Німеччиною (28 вересня 1939 p.)
 12. 3 Декларації Українських Народних Зборів про прийняття Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і включення її до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (27 жовтня 1939р.)
 13. Про перепросини Хмельницьким короля через лист і нарочних послів за завдану при Батозі поразку Калиновському; про віддання королеві своєї зичливості до Корони; про підозру його (Хмельницького) в підступності й облудності; про те, що король відпровадив посланців Хмельницького ні з чим; про сейми і сеймики в Польщі, які радили королю збирати на війну проти Хмельницького платні війська і гроші на них.