Постанова Всеукраїнського революційного комітету про поширення на Україну декретів РРФСР (27 січня 1920 p.)

B развитие соглашения Всеукраинского ЦИК и Всероссийского ЦИК от 1 июня 1919 г. об объединении деятельности обеих республик, впредь до окончательного оформления взаимоотношений последних, объявляется:

1.

Bce декреты и постановления УССР, касающиеся органов власти и подведомственных учреждений, связанных с вышеуказанным соглашением (как-то: военные, BCHX, продовольствия, трудособеза, путей сообщения, почты и телеграфа и финансов), аннулируются и заменяются декретами РСФСР, вступающими в силу на всей территории Украины с момента опубликования сего и подлежащими немедленному исполнению.

Ралянське будівництво на Україні в роки гро- малянськоївійни (1919—1920): Збірник документів і матеріалів. — K., 1957. — C. 55.

14.2.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Постанова Всеукраїнського революційного комітету про поширення на Україну декретів РРФСР (27 січня 1920 p.):

 1. Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19лютого 1920р.)
 2. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР про створення Всеукраїнського революційного комітету (Всеукрревкому) (11грудня1919р.)
 3. Тимчасове положення Всеукраїнського революційного комітету про організацію Радянської влади на Україні (22 грудня 1919 p.)
 4. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про перетворення центральних установ (20 вересня 1923 p.)
 5. Постанова Верховної Ради України «Про Державний прапор України» (28 січня 1992 p.)
 6. Постанова Всеукраїнського ревкому про застосування виняткового заходу покарання — розстрілу — до активних контрреволюціонерів в Україні (2 лютого 1920 p.)
 7. Постанова Державного комітету оборони CPCP про спеціальні заходи щодо західних областей України (березень 1944 p.)
 8. Постанова Президії Верховної Ради CPCP, Ради Народних Комісарів CPCP i Центрального Комітету ВКП(б) «Про створення Державного Комітету Оборони» (30 червня 1941 p.)
 9. Указ Президії Верховної Ради України «Про Державний гімн України» (15 СІЧНЯ 1992 p.)
 10. Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України» (19 лютого 1992 p.)
 11. Постанова PHK УРСР і ЦК КП(б)У «Про хід хлібозаготівель по областях Української РСР» (23 січня 1946 p.)
 12. Постанова Ради Народних КомісарівУСРР про запровадження української мови в школах і радянських установах (21 вересня 1920 p.)
 13. Постанова ВерховноїРади УкраїнськоїРСР «Про проголошення незалежності України» (24 серпня 1991 p.)
 14. 10 Повноваження державних органів спеціальної компетенції (Міністерство фінансів України. Державне казначейство України, Державна податкова адміністрації України, Рахункова палата Верховної Ради України, Національний банк України, Державний комітет фінансового моніторингу України) у фінансовій сфері.
 15. Директивний лист ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР всім обкомам партії та облвиконкомам про неприпустимість масових виїздів колгоспників та одноосібників за межі України (23 січня 1933 p.)
 16. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 5 вересня 2001 р. № 1195, Київ Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
 17. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 24 лютого 2003 р. № 207 Київ Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів
 18. Про королівський жаль на втрату козаків з Україною і про його промову в сенаті з тієї ж нагоди; про королівське прохання до царської величності не брати Україну під протекцію і про Tef що його прохання не було задовольнене; про царську виправу на війну проти поляків; про хитрість Богуна щодо поляків і про шкоду через те Україні від поляків.
 19. Про відправлення від хана посла Хмельницького; про ханове посередництво з поставленими умовами; про посміховисько, з яким Хмельницький відіслав у Крим ханського посланця; про підкріплений присягою ханів союз із поляками; про рушення польських військ на Україну і про страх від того в Україні; про Богуна, який уступився перед польськими військами з Браславля до Уманіу і про розорення поляками Забузької України; про Opdut що прибули в допомогу полякам, і про їхні загони, шкідливі й полякам, і Украї