Ухвала Всенародних Зборів угорських українців (21 січня 1919 p.)

1. Всенародні Збори угорських українців з дня 21 січня 1919 ухвалюють з'єдненнє комітатів: Мараморош, Угоча, Берег, Унг, Земплин, Шаріш, Спіж і Абауйторпа з Соборною Україною, просячи, щоби нова держава при виконанню сеї злуки узгляднила окреміше положеннє угорських Українців.

Всенародні Збори заявляють, що український нарід Угорщини не признає «десятого закона»[146] про «Руську Країну», даного в Будапешті в 1918 p., бо ухвалено його без волі народа і без його заступництва.

2. Відповідно до сього рішення Збори постановляють, що український нарід не вишле своїх послів до угорського парламенту.

3. Всенародні Збори просять, щоби українське військо обсадило ко- мітати, заселені Українцями, і щоби заосмотрило населеннє, яке живе в важких обставинах поживою.

4. Всенародні Збори витають всі визволені народи Австро-Угорщини: Чехо-Словаків, Юго-Славян, Румунів, Поляків і Німців.

5. Збори витають мадярське народне правительство, яке, стоячи на демократичних основах, признало право самовизначення народів і не уживало ніяких насильств проти політичного організування українського народу і проти висловлення його правдивої волі.

6. Збори висловляють подяку всім державам антантиі їх союзникам, що боронили демократичний дух і вибороли пригнобленим народам свободу, та просять, щоби вони помогли здійснити постанову Всенародних Зборів.

7. Всенародні Збори вибирають для ведення справ українського народу Центральну Народну Раду зі 100 членів і дають їй повновласть заступати угорських Українців усе і всюди, де сього буде потрібно перед усіма народами, і зробити все, що кожного часу в інтересі українського народу уважає за потрібне.

Аозинський M. Галичинаврр. 1918—1920. — Прага 1922. — C. 59^50.

13.1.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Ухвала Всенародних Зборів угорських українців (21 січня 1919 p.):

 1. Ухвала Української Національної Ради про злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою (3 січня 1919)
 2. Універсал Директорії Української Народної Республіки (22 січня 1919 p.)
 3. Меморандум Е. Бенеша про правове становище закарпатських українців у складі Чехословаччини (17 травня 1919 p.)
 4. Універсал Трудового Конгресу України (28 січня 1919 p.)
 5. Закон про виділ Української Ради (4 січня 1919 p.)
 6. 52·. УГОРСЬКИЙ ЕПіЛОҐ ГАЛИЦЬКОГО КНЯЗІВСТВА (1370—1387).
 7. Особливості національного і соціального становища українців
 8. 19). Сенат составлялся из членов по должности и по назначению императора. Вынесенная в мае 1870 г. на всенародный
 9. 2 Окупація України німецькими та австро -угорськими військами
 10. Героїчна праця українців у тилу
 11. Акт Директорії про з'єднання всіх українських земель (22 січня 1919p.)
 12. 12.24. Ухвала про організацію Реєстрового Вільного Козацтва (28січня1918р.)
 13. § 66. Порядок розгляду справи у касаційній інстанції. Касаційна ухвала по кримінальній справі, її значення і зміст.
 14. Закон Угорського парламенту про автономію «Руської країни» в рамках Угорщини (25 грудня 1918 p.)1
 15. 1. ЗВ’ЯЗКИ НАДДНІПРЯНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ 3 ГАЛИЧИНОЮ B 70-80-Х РОКАХ XIX СТ. ГЕНЕЗА ІДЕЇ «УКРАЇНСЬКОГО П’ЄМОНТУ»
 16. 67 Загальна характеристика місцевих зборів.
 17. 55 Класифікація податків і зборів
 18. 53. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.