Указ Петра I про утворення Малоросійської колегії (16 травня 1722 p.)

Цього 1722 p., квітня 27 дня всепресвітліший, державніший Петро Великий, імператор і самодержавець всеросійський і інші і інше, жалуючи підданих своїх — малоросійський народ, видав указ: при гетьмані пану Скоропадському в Глухові для управління судами і для іншого, що в прохальних пунктах гетьмана Хмельницького і в ухвалах на нього написано, замість однієї воєводської персони для кращої вірності і управління бути колегії, в якій бути бригадирові панові Вельямінову з шістьма чоловіками штаб-офіцерами, та при цій же колегії бути прокурорам X гвардії капітанам або капітанам-поручикам з щорічною зміною...

Хрестоматія з історіїУкраїнськоїРСР: У 3 т. — K., 1959. — T. 1. — C. 458~459.

8.24.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Указ Петра I про утворення Малоросійської колегії (16 травня 1722 p.):

 1. Утворення Малоросійської колегії (1722-1727 рр.)
 2. Указ Катерини Il про ліквідацію гетьманства та утворення Малоросійської колегії (10 листопада 1764 p.)
 3. Указ Катерини Il про остаточне заКріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні (3 травня 1783 p.)
 4. Указ Президії Верховної Ради CPCP про утворення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської І Тернопільської областей в складі Української PCP (4грудня 1939р.)
 5. Про царювання трьох царів у Pocii; про стрілецький бунт і причини його; про якості государя Петра Олексійовича; про подГі, що були за його царювання; про розмежування Косоговим полтавських грунтів із коломацькими; про ханського посла в Москву і про постановления миру з Кримом; про королівські затяги козаків на Віденську війну і про заборону тих його затягів; про повторну переволочанську розміну і про викуплення Шеремета; про царське жалування, послане ханові.
 6. Постанова ВУЦВК про скасування Всеукраїнської надзвичайної комісії та про утворення ДержполітуправлІння (22 березня 1922р.)
 7. Указ Президії Верховної Ради CPCP «Про затвердження Положення про військові трибунали в міцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій» (22 червня 1941р.)
 8. С. 27—28; Юшков С.В. Указ. соч. С. 31—33; 144— 146; Греков Б.Д. Указ. соч. С. 338—346; Пресняков А.Е. Указ. соч. С.
 9. Меморандум Е. Бенеша про правове становище закарпатських українців у складі Чехословаччини (17 травня 1919 p.)
 10. Звернення делегації УНР до Паризької мирної конференції з приводуїї рішення про передачу Буковини до Румунії (17 травня 1918 p.)
 11. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)
 12. Чому Хмельницький мало дбав про Жванецький трактат і через це неждано і штучно завдав необережним полякам невиправноі шкоди — спричинив утрату ними всієі малоросійської Украіни.
 13. Про заборону українського письменства. Урядовий указ 1876 року, підписаний імператором в м. Емс.
 14. Указ Президента України «Про Збройні сили України» (12 грудня 1991р.)
 15. Закон про утворення Генерального Суду (2грудня 1917p.)
 16. Указ Президії Верховної Ради CPCP «Про воєнний стан» (22 червня 1941 p.)
 17. Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 р.)
 18. Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних утворень