Закон УкраїнськоїДержави про заснування Української Академії наук[138] (1918p.)

(Витяг)

1. Ухвалити докладені до цього статут та штати Української Академії наук в м. Києві та її установи і закон цей перевести в життя з 1 листопада 1918 p.

2. 3 поміж перелічених у статуті наукових установ Академії, окрім постійних комісій, витворюється в біжучому році: Фізичний інститут, Геодезичний інститут, лабораторія для спроб над матеріалами при Інституті прикладної механіки, Ботанічний сад, Акліматизаційний сад, Демографічний інститут для виучування економічної кон'юктури та народного господарства України.

3. Академії наук дається доручення розробити й подати на затвердження законодатним порядком штати та обрахунок слов'янської кля- си при історично-філологічному відділі Академії...

Аержавний вісник. — 1918. — 22 листопада.

12.33.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Закон УкраїнськоїДержави про заснування Української Академії наук[138] (1918p.):

 1. Закон про виділ Української Ради (4 січня 1919 p.)
 2. Закон про прийняттяЗахідноїУкраїни до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (15 листопада 1939 p.)
 3. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР» (28 жовтня 1989 p.)
 4. Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України всередніхшколах(1918р.) *
 5. Закон Української PCP «Про утворення союзно-республіканського Народного комісаріату закордонних справ УРСР» (4 березня 1944 р.)
 6. Закон про включення північної частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки (2 серпня 1940 p.)
 7. Про оренди в Україні за формою орендової інтерцизи , про ранню четверту розміну з татарами під Переволочною; про відняття Портою української влади в господаря Дуки і про вручення Ti свавільному розстризі Хмельниченкові з гетьманством і новим князюванням; про його, Хмельниченкові, збитки і про скарання його за те на смерть; про лядський страх через Хмельниченкове гетьманство і про їхню радість з його погибелі; про Драгинича, Куницького та іншихгетьманів і полковників лядських, що були в Немирові
 8. Ухвала Української Національної Ради про злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою (3 січня 1919)
 9. Закон Союзу PCP «Про передачу Кримської області Із складу РРФСР до складу Української РСР» (26 квітня 1954р.)
 10. Постанова ВУЦВК i PHK УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогурозвиткові української мови» (1 серпня 1923р.)
 11. 59. Сеульська конвенція «Про заснування Багатостороннього Агентства та гарантія інвестицій» 1985в. як джерело міжнародно-правового регулювання інвестиційної діяльності.
 12. Акт про відновлення Української Держави (30 червня 1941 р.)
 13. Стаття 85. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування