Записка Наркомзему УСРР Центральному Комітетові КП(б)У про голодування та смертність населення у Київській області і необхідність надання продовольчої допомоги (14 березня 1933 p.)

B дополнение к моей записке от 12 марта о положении в Уманском и Белоцерковском районах, сообщаю полученную мною сегодня информацию от начальника ГПУ Киевской области т. Розанова о положении по области в целом.

Голодание, с его последствиями, имеем в 32 —34 районах. По 16 районам имеем 123 зарегистрированных случая людоедства и трупоедства (в том числе 64 случая людоедства).

По Белоцерковскому району опухло 9603 человек (в том числе лежит 1525 человек).

По Букскому району голодает 3878 человек (в том числе лежит 3736 человек). За февраль и март умерло от голода 742 человека.

По Смелянскому району остро голодает 404 человека (в том числе опухло 203 человека).

По Переяславскому району опухло 1113 человек. Умерло от голода 238 человек.

По Богуславскому району голодает 1931 хозяйство.

B с. Песчаное Золотоношского района голодает 639 семей.

B с. Севастьяновка Христиновского района опухло 250 человек.

По Лисянскому району голодает 57 хозяйств (в том числе опухло 96 человек).

Эти данные являются лишь иллюстрацией, собранной по разным материалам. Учета не ведется.

B городах массовое нищенство и беспризорность. Голодает значительное количество рабочих. Опухло рабочих: Житомир — l34 человека, Белая Церковь — 20 человек завода «1 Мая»; Васильков — 25 человек кожевенного завода. B других городах положение не лучше.

По Киеву на улицах подобрано трупов: январь — 400, февраль — 518, за 10 дней марта — 249. B последние дни родители подбрасывают детей в среднем по 100 человек.

Сегодня вместе с Киевским обкомом КП(б)У закончу разработку вопроса о размерах необходимой помощи и завтра выезжаю в Харьков. Необходимо до рассмотрения вопроса в целом немедленно отпустить Киевщине серьезную продовольственную помощь, о чем я писал в предыдущей записке.

Положение здесь очень серьезное и требуются немедленные меры.

Нарком земледелия УССР Одинцов

Голод J932— / 933 pоків на Україні: очима істориків, мовою локументів / Kep. авт. кол., yno- рял. Р. Я. Пйріг. — K., 1990. — С. 440—441.

13.21.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Записка Наркомзему УСРР Центральному Комітетові КП(б)У про голодування та смертність населення у Київській області і необхідність надання продовольчої допомоги (14 березня 1933 p.):

 1. 82. Вимоги до змісту угоди про надання юридичної допомоги
 2. 88. Розірвання угоди про надання правової допомоги адвокатом
 3. 90. Обов’язки адвоката при розірванні угоди про надання правової допомоги
 4. 89. Розірвання угоди про надання правової допомоги клієнтом
 5. Про шведського короля, який повернувся з дороги в Інфлянти, і про розсіяного Штеїмбоком Гонсевського; про вигнання через пострахангальського князя з Хойниць; про прибуття польського короля із військом від Хойниць до Гданська і про надану йому там допомогу; про шведський намір іти на Гданськ і про зміну його; про бремського коменданта, який дістався польському королеві під Гданськом; про нововведення в польському війську і про військові успіхи над шведами підляського воєводи; про тодішніх посеред
 6. Директивний лист ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР всім обкомам партії та облвиконкомам про неприпустимість масових виїздів колгоспників та одноосібників за межі України (23 січня 1933 p.)
 7. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР про створення Всеукраїнського революційного комітету (Всеукрревкому) (11грудня1919р.)
 8. Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19лютого 1920р.)
 9. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 4 березня 2002 р. № 256 Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету
 10. Про тривогу в Литві від Москви, а в Гданську від шведа; про повторне ущемлення шведами дунника і про допомогу дунчикові від цісарців, поляків та брандебуржців; про здобуття поляками у шведів Торуня; про схилення торунців до миру; про прибуття туди з Варшави польського короля і про накладання важких поборів для заплати польському війську.
 11. Про київські повинності, що бувають над покладені, і про відняття у них різних кіїівських угідь.
 12. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про перетворення центральних установ (20 вересня 1923 p.)
 13. Постанова ВУЦВК про скасування Всеукраїнської надзвичайної комісії та про утворення ДержполітуправлІння (22 березня 1922р.)