Звернення Генерального Секретаріату «до всіх громадян України» (27 жовтня 1917 p.)

До всіх громадян України

B Петрограді зчинилися криваві події, що загрожують погубити здобутки революції. Частина населення Петрограда, за проводом більшовиків, повстала озброєна проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській Республіці.

Генеральний секретаріат України як вища крайова влада, створена Українською Центральною радою і стверджена Тимчасовим правительством, закликає населення Українидо спокою. Разом зі всіма революційними силами України Генеральний секретаріат буде рішуче боротись зі всякими спробами підтримувати петроградське повстання.

Громадяни України! Виявіть себе вірними оборонцями волі і воро-л гами анархії, яка може віддалити Всеросійські та Українські Установчі збори і привести до загину рідний край.

Генеральний секретаріат України

Українська Центральна Рала: Локументи і матеріали: У 2 т. — K., 1996. — 7. 1. 4 березня — 9 грудня 1917 року. — C. 364.

12.11.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Звернення Генерального Секретаріату «до всіх громадян України» (27 жовтня 1917 p.):

 1. Нота Генерального Секретаріату урядам республік, утворених на території Росії (5 грудня 1917 p.)
 2. Тлумачення Генерального Секретаріату Ill Універсалу Української Центральної Ради (12листопада 1917 p.)
 3. 12.6. Статут Генерального Секретаріату
 4. 81. Провадження за зверненням громадян
 5. 36.Звернення громадян як спосіб забезпечення законності
 6. Відповідь Генерального Секретаріату на маніфест з ультимативними вимогами Раднаркому радянської Росії (5грудня1917р.)
 7. 40. Порядок оскарження результатів розгляду звернень громадян, що здійснювався органами внутрішніх справ.
 8. 38. Правове регулювання та порядок розгляду та вирішення справ за зверненнями громадян в органах внутрішніх справ.
 9. 34. Стадії розгляду скарг, пропозицій, та інших звернень громадян.
 10. 92. Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами та іноземних громадян між собою в Україні.
 11. 93. Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.
 12. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні (4 серпня*1917 p.)
 13. Резолюція першого з’їзду Рад України про самовизначення України (12 грудня 1917 p.)