ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………...4

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЧНІ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………………………..20

1.1. Стан наукової розробки проблеми……………………………………..…20

1.2.

Джерельний комплекс дисертації………………………………………....3

1.3. Теоретико-методологічний інструментарій дослідження.........................3

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………

2.1. Історіографія зародження національних традицій у княжу добу..............6

2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України............................................................................................................8

2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції

(1917 – 1921 рр.)............................................................................................1

РОЗДІЛ 3. ВІДОБРАЖЕННЯ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ РЕСПУБЛІКАНСЬКО-ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ДОСВІДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

3.1. Вічеві традиції в політичній системі України-Русі....................................1

3.2. Козацькі ради – новий етап українського народовладдя...........................1

3.3. Національно – правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921 рр. ...........................................................................22

3.4. Національне підгрунтя трансформації політичної системи незалежної України..........................................................................................................24

РОЗДІЛ 4. ОСМИСЛЕННЯ В ІСТОРІОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ……………………..25

4.1.

Виконавча влада в Київській та Галицько-Волинській державах............2

4.2. Система державного управління козацько-гетьманської доби.................2

4.3. Виконавчі структури в державних утвореннях доби Української

революції (1917 – 1921 рр.).........................................................................3

4.4. Структура та характер радянської виконавчої влади................................32

4.5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України.......................3

РОЗДІЛ 5. ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ВІДБИТТЯ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СУДОЧИНСТВА…………………..............................................................................3

5.1. Судочинство княжої доби.............................................................................3

5.2. Козацьке судочинство та його традиції.......................................................3

5.3. Судочинство в умовах Української революції...........................................4

5.4. Судочинство в УРСР.....................................................................................4

5.5. Реформування судової влади в процесі утвердження незалежної України......................................................................................................21

ВИСНОВКИ..................................................................................................................4

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .....................……………………………..4


| >>
Источник: Радько Петро Григорович. НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. 2012

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. ЗМІСТ
 2. Зміст правовідносин.
 3. 2.1. Зміст дисципліни
 4. ЗМІСТ
 5. № 42. Зміст правоздатності громадян.
 6. ЗМІСТ
 7. 2. Зміст і змістовність праці.
 8. 38. Зміст трудового договору.
 9. Визначений інтеграл. Геометричний зміст.
 10. § 39. Юридичний зміст правовідносин.
 11. ЗМІСТ
 12. 33. Зміст цівільної правоздатності громадян.
 13. 26. Зміст колективного договору.
 14.               Поняття, ознаки та зміст зобов’язання.
 15. 26. Зміст адвокатської таємниці
 16. ЗМІСТ
 17. Зміст
 18. Зміст
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -