Діяльність політичних партій

визначає зміст інших стадій виборчого процесу. Вони беруть активну участь у роботі органів, створюваних для проведення виборів, а в ряді країн - у формуванні таких органів. У деяких країнах політичні партії навіть готують виборчі бюлетені.

Саме партії ведуть передвиборну агітацію, забезпечують контроль за можливими порушеннями в процесі виборів тощо. Практично вибори в розвинутих країнах набули характеру однієї з форм суто партійної діяльності.

Визначаючи парламентські вибори як форму реалізації ідей представницької демократії, слід також згадати встановлений законодавством окремих країн принцип обов’язкового голосування. Так, у ст. 48 Конституції Італії голосування на виборах розцінюється як громадський обов’язок. За ухилення від участі в голосуванні передбачається застосування так званих моральних санкцій: мер - голова представницького органу місцевого самоврядування - у відповідних випадках має право публічно висловити громадський осуд. Виборчі закони Австралії, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів і Туреччини передбачають грошові штрафи за неучасть у голосуванні. В Австрії і Греції як альтернатива штрафним санкціям припускається можливість адміністративного арешту.

Обов’язковий порядок голосування зумовлює штучне підвищення активності виборців. Однак за своєю природою таке голосування суперечить ідеї вільного волевиявлення на виборах. Це волевиявлення становить сенс самого виборчого права як суб’єктивного права громадян. Ставлення до голосування і до участі у виборах в цілому як до обов’язку має рацію лише тоді, коли воно саме по собі склалося у свідомості виборців.

<< | >>
Источник: Вибори як різновид суцільного опитування громадської думки Лекція.. 2016

Еще по теме Діяльність політичних партій:

 1. Створення українських політичних партій
 2. Утворення політичних партій та блоків в Україні.
 3. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій
 4. Лекція 14 НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ І УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ (кінець ХІХ - початок ХХ ст.).
 5. Утворення національних політичних партій в Наддніпрянській Україні та їх класифікація.
 6. Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій
 7. Формування політичних партій в Західній Україні.
 8. Революція 1905-1907 рр. Виникнення українських політичних партій.
 9. Військово-політична діяльність:
 10. Утворення і політична діяльність Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР)
 11. Наступ реакційних сил на спроби лібералізації політичного режиму в повоєнні роки. Політична ситуація в Західній Україні
 12. Русько-українська радикальна партія (РУРП, 1890 р.)
 13. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379), а також посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги
 14. 5. Політична реклама, іміджмейкінг, PR (паблік рілейшнз).