В. М. Іванов, О. В. Іванова. Юридична конфліктологія : Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / В. М. Іванов, О. В. Іванова. — К. : МАУП,2004. —224 с.: іл. 2004

У навчальному посібнику висвітлюються методологічні засади конфлік
тологічної науки та її галузі — юридичної конфліктології, розглядаються по
няття, структура, динамічні характеристики правового конфлікту, досліджуються основні види юридичних спорів, способи їх попередження та вирішення,
розкриваються психологічні засади доцільної поведінки юриста в конфліктологічних ситуаціях.
Матеріал подано відповідно до курсу “Юридична конфліктологія”, розробленого на кафедрі історії та теорії держави і права імені князя Володимира
Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також
для широкого кола читачів, які цікавляться питаннями конфліктології.

|
Розділ 1. Методологічні засади юридичної конфліктології
Розділ 2. Поняття й аналітика юридичного конфлікту
Розділ 3. Види юридичних конфліктів
Розділ 4. Розв'язання та запобіганняюридичним конфліктам
Розділ 5. Психологія поведінки в конфлікті

Книги и учебники по дисциплине Юридическая конфликтология: