3.2.1 Прилади, що застосовуються для вимірювання і побудови кутів на карті

Артилерійський круг АК-3. Артилерійський круг АК-3, рис.2.14, сумісно з масштабно-прицільною лінійкою МПЛ-50 або МПЛ-25 призначений для вимірювання та побудови кутів на карті (планшеті), для вимірювання відстаней, а також для цілевказання під час зосередження та масування артилерійського вогню.

Круг становить целулоїдну пластину діаметром 22 см з двома зрізаними сегментами.

По зовнішньому обрізу круга нанесена кутомірна шкала з ціною поділки, рівною 0-10. Великі поділки ціною 1-00 оцифровані двома рядами цифр. Зовнішній ряд цифр (чорного кольору) нанесений проти ходу годинникової стрілки, а внутрішній (червоного кольору) – за ходом годинникової стрілки.

На верхній половині круга нанесені через 0,5 см лінії червоного кольору, що паралельні діаметру 30-0, які використовуються для орієнтування круга.

Крім того, круг має:

O дві сітки для цілевказання під час ведення зосередженого і масованого вогню у масштабах 1 : 25 000 (нанесена чорним кольором) і 1 : 50 000 (нанесена червоним кольором); сітки мають по 80 прямокутників, розміри яких відповідають 250 х 200 м; у центрі кожного прямокутника є отвір для наколювання точок; обидві сітки мають однакове оцифрування горизонтальних рядів від 1 до 8 знизу вверх і вертикальних стовпців від 0 до 9 зліва направо;

O два координатометри масштабів 1 : 25 000 і 1 : 50 000, що розміщені у нижній частині круга; шкали координатометрів оцифровані через 200 м; ціна поділки шкал координатометра масштабу 1 : 25 000 дорівнює 20 м, координатометра масштабу 1 : 50 000 – 50 м; обидва координатометри зміщені від центра круга вниз (по осі Х) на 1 км у відповідному масштабі, що дозволяє безпосередньо установлювати центр круга за заданими координатами (визначати координати точки, на яку накладений центр круга);

O шкали синусів (позначені буквою S) кутів від 5-00 до 15-00 і шкали тангенсів (позначені буквою Т) кутів від 4-40 до 13-00 для розрахунку даних при стрільбі з великим зміщенням;

O трафаретні вирізи для нанесення деяких умовних знаків і ділянок розмірами 6 і 8 га.

У центрі круга закріплена латунна втулка для з’єднання круга з масштабно-прицільною лінійкою.

Масштабно-прицільні лінійки МПЛ-25, рис.3.24, і МПЛ-50 мають однакову будову, але різну довжину.

На одному боці кожної лінійки нанесені дві шкали у масштабі 1 : 50 000:

O по робочому зрізу – прицільна шкала з ціною поділки ∆Х = 50 м, що оцифрована через 10 поділок прицілу;

O по протилежному зрізу – шкала відстаней з ціною поділки 100 м, яка оцифрована через 1 км.

Рисунок 3.24 – Масштабно-прицільна лінійка МПЛ-25

На іншому боці лінійки нанесені аналогічні шкали у масштабі 1 : 25 000.

Довжина шкал лінійки МПЛ-25:

O у масштабі 1 : 50 000 12,9 км (259 поділок прицілу);

O у масштабі 1 : 25 000 6,4 км (129 поділок прицілу).

Довжина шкал лінійки МПЛ-50:

O у масштабі 1 : 50 000 25,4 км (508 поділок прицілу);

O у масштабі 1 : 25 000 12,7 км (254 поділки прицілу).

З’єднання масштабно-прицільної лінійки з кругом здійснюється за допомогою з’єднувальної шайби лінійки.

Хордокутомір. Хордокутомір призначений для вимірювання і побудови кутів. Він становить латунну пластину, на одному боці якої нанесений хордокутомір, а на іншому – два поперечних масштаби.

Хордокутомір – це графік хорд для кутів, які виражені у поділках кутоміра, побудований за принципом поперечного масштабу, рис.3.25.

Спосіб побудови і вимірювання кутів за хордами базується на тому, що кожному гострому куту (до 15-00) відповідає визначеної величини хорда кола, яка проведена з вершини кута. Так, наприклад, по прийнятому для побудови графіка хордокутоміра радіусу кола, що дорівнює 120 мм, куту 1-00 відповідає хорда, яка дорівнює 12,8 мм, куту 5-00 – хорда, яка дорівнює 62 мм, куту 10-00 – хорда, яка дорівнює 120 мм, і т.д.

Рисунок 3.25 – Хордокутомір, вимірювання хорд за допомогою хордокутоміра

По верхній горизонтальній лінії графіка відкладені від початкової точки хорди, що відповідають кутам через 0-20. Біля кінців хорд, які відповідають кутам 1-00, 2-00 і т.д. до 15-00, написані числа „1”, „2” і т.д. до „15”. Число 10, що відповідає куту 10-00, хорда якого дорівнює радіусу, обведено колом.

Кожна велика поділка на верхній частині графіка розділена на п’ять малих поділок ціною 0-20, які позначені цифрами „2”, „4”, „6” і „8”, що відповідає 0-20, 040. 0-60 і 0-80. Ліворуч по вертикалі графіка по кінцях парних горизонтальних ліній проставлені числа „2”, „4”, „6” і т.д. до „18”, які відповідають 0-2, 0-04, 0-06 і т.д.

Побудова тупого кута (від 15-00 до 30-00) проводиться шляхом побудови відповідного додаткового до 30-00 кута.

Для відшукання хорд гострих кутів, додаткових до 30-00, великі поділки нижньої горизонтальної лінії оцифровані справа наліво числами „15”, „16”, „17” і т.д. до „30” (відповідно до величин тупих кутів від 15-00 до 30-00), а поділ правої вертикальної лінії графіка – знизу вверх числами „2”, „4”, „6” і т.д. (0-02, 0-04, 0-06 і т.д.).

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 3.2.1 Прилади, що застосовуються для вимірювання і побудови кутів на карті:

 1. 3.2.2 Вимірювання і побудова кутів на карті за допомогою хордокутоміра та АК-3
 2. 3.2 Вимірювання і побудова кутів на карті
 3. 1.2.3 Способи вимірювання на топографічних картах прямих, кривих і ламаних ліній. Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами
 4. 5.2 Визначення координат точок по карті (аерознімку)
 5. Фальсифікація засобів вимірювання
 6. Про побудову нових міст та фортець на цьому боці Дніпра навпроти Кодака на річках Самарі й Орелі, також у гирлах Берестової та 1172 Б e p e c т о в а — ліва притока річ- Орчика 1172 і про заселення їх малоросійськими людьми для захисту
 7. 3.2.3 Точність кутових вимірів на карті
 8. Додаток В ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛЬОВИХ ВИМІРЮВАНЬ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ СТАРТОВИХ (ВОГНЕВИХ) ПОЗИЦІЙ
 9. 1.3.2 Абсолютні і відносні висоти точок на карті
 10. 1.4.2 Вивчення місцевості по карті
 11. 3.1.1 Початкові напрямки та кути, що застосовуються в артилерії. Взаємозв’язок між ними
 12. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці.