5.1 Визначення координат точок на геодезичній основі

Координати точок, що прив’язуються, визначають за допомогою приладів стосовно пунктів геодезичних мереж або точок артилерійської топогеодезичної мережі засічками, ходами або поєднанням ходів і засічок.

Засічками координати точок, що прив’язуються, визначають за умов відкритої і напівзакритої місцевості, а ходами і поєднанням ходів – за умов закритої місцевості.

Під час визначення координат точок, що прив’язуються, на геодезичній основі робота на місцевості полягає у вимірюванні кутів і відстаней. Результати польових вимірювань обробляються аналітично за допомогою ЕОМ, таблиць логарифмів або обчислювачем ОТМ (під час роботи з бусоллю ПАБ-2А).

Зміст і обсяг польових і обчислювальних робіт змінюється залежно від вимог до результатів прив’язки, характеру місцевості і розташування точок, що прив’язуються, стосовно початкових (вихідних) пунктів. сукупність польових вимірювань і обчислень (або графічних побудов), які проводяться з метою визначення координат і дирекційних кутів напрямків, визначають способи топогеодезичних робіт.

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 5.1 Визначення координат точок на геодезичній основі:

 1. 5.2.2 Визначення координат точок за допомогою топоприв’язувача
 2. 5.2.1 Визначення координат точок за допомогою приладів
 3. 5.1.1 Визначення координат точок ходами
 4. 5.1.2 Визначення координат точок прямою засічкою
 5. 5.2 Визначення координат точок по карті (аерознімку)
 6. 5.1.3 Визначення координат точок зворотною засічкою
 7. РОЗДІЛ 5 СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ І ВИСОТ ТОЧОК, ЩО ПРИВ’ЯЗУЮТЬСЯ
 8. 2.1.2 Географічна система координат. Астрономічні координати. Геодезичні координати. Система прямокутних координат
 9. Додаток В ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛЬОВИХ ВИМІРЮВАНЬ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ СТАРТОВИХ (ВОГНЕВИХ) ПОЗИЦІЙ
 10. 2.1.1 Поняття про координати і системи координат, що застосовуються в артилерії
 11. 3.1.2 Магнітне схилення, зближення меридіанів та їх визначення. Поправка бусолі, її визначення за картою та уточнення при переміщенні
 12. Частина 5 СИСТЕМИ КООРДИНАТ, ВЕКТОРНА АЛГЕБРА В КРИВОЛІНІЙНИХ КООРДИНАТАХ