Додаток 7 Гігієнічні норми часу на організовану рухову активність впродовж дня для дітей та школярів різного віку

Вік,

років

Вид рухів Тривалість,

хв

Загальний час,хв
1-2 Ранкова гімнастика 5 60-80
Рухливі ігри 5 х 2 = 10
Заняття з фізкультури, двічі на тиждень 10
Масаж та гімнастика 10
Ходьба, ігри на прогулянці 40-60
3-4 Ранкова гімнастика 10 80-195
Фізкультхвилинки 10

Вік,

років

Вид рухів Тривалість,

хв

Загальний час, хв
Фізкультурні заняття тричі на тиждень 15-25
3-4 Гімнастика після сну 10 80-195
Ігри на пргулянках 40
Індивідуальні заняття з розвитку моторики 10
Ранкова гімнастика 7-10
Фізкультхвилинки на заняттях 10
5 Заняття фізкультурою тричі на тиждень 30 90-120
Гімнастика після сну 10
Ігри на прогулянках (денний, вечірній) 50
Індивідуальні заняття 10
Ранкова гімнастика 10
Гімнастика до уроків 10
Фізкультпаузи на уроках 10
6-7 Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) 35 105-170
Динамічна перерва 25
Гімнастика після денного сну 10
Ігри на прогулянках, спортивні розваги 60
Індивідуальні заняття 10
Ранкова гімнастика 10
Гімнастика до уроків 10
Фізкультхвилини на уроках 10
8-10 Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) 45 115-220
Динамічна перерва 25
Ігри і спортивні розваги на прогулянках 60
Заняття в гуртках, секціях (2-3 рази на тиждень) 60
Ранкова гімнастика 10-15
Гімнастика до уроків 10
Фізкультхвилинки 10
11-14 Рухливі ігри на перервах 20 110-235
Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) 45
Самостійні фізичні вправи під час прогулянок 60
Заняття в спортивних секціях 60
Домашні завдання з фізкультури 20

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме Додаток 7 Гігієнічні норми часу на організовану рухову активність впродовж дня для дітей та школярів різного віку:

 1. Фізіолого-гігієнічні рекомендації по розвитку рухових здібностей у дітей
 2. Рухова активність — необхідна умова розвитку дитячого організму
 3. Основні методики виховання життєво важливих рухових якостей у дітей
 4. Загальні гігієнічні вимоги до фізичного виховання дітей
 5. Розвиток опорно-рухового апарату дітей
 6. 2.Патопсихологічне дослідження дітей шкільного віку
 7. Методика розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку
 8. 2.Патопсихологічне дослідження дітей дошкільного віку
 9. 2.2. Тематичний план (розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи) для спеціалістів
 10. Додаток Б НОРМАТИВИ ДЛЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
 11. Додаток 1 Таблиця для розрахунку основного обміну чоловіків
 12. Додаток 2 Таблиця для розрахунку основного обміну жінок
 13. 84. Когда давность исчисляется месяцами, то по мнению одних криминалистов следует измерять время по календарю, т, е. от известного дня одного месяца до соответствующего дня другого месяца*(284).
 14. РОЗДІЛ 13. ЛІДЕРСТВО І СУСПІЛЬНА АКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 15. Данное платежное требование оплачивается в порядке предварительного акцепта со сроком для акцепта три рабочих дня. При приеме