Загальні положення що до проведення спортивних змагань

Спортивні змагання є однією з форм фізичного виховання школярів, за допомогою якої вирішується ціла низка важливих освітніх і оздоровчих завдань.

За характером проведення змагання можуть бути:

• особисті, під час яких результати зараховуються кожному учаснику окремо і визначається місце, зайняте у змаганні кожним учасником;

• особисто командні, у яких визначаються одночасно місця, зайняті окремими учасниками і командою в цілому;

• командні, у яких результати зараховуються команді в цілому і визначається місце кожної команди у змаганні.

Перш ніж почати підготовку до проведення будь-яких змагань необхідно:

1. Створити оргкомітет з 3-5 осіб, які мають досвід організації спортивних змагань.

2. Перевірити наявність і стан матеріальної частини змагань (спортивного обладнання і інвентарю, розмітки майданчиків або залу, звукової апаратури, нагрудних номерів, нарукавних пов’язок, емблем для суддів і учасників та ін.).

3. Розробити «Положення про змагання» згідно встановленої форми, а також розглянути і затвердити це Положення на раді колективу фізичної культури школи, району або міста і узгодити його з адміністрацією школи.

4. Скласти і провести апробацію програми змагань. Особливо ретельно слід продумати ті етапи змагань, які носять комплексний характер, типу «Веселих стартів» та ін.

5. Скласти деталізований план проведення змагань з урахуванням регламенту часу, місць шикувань і переміщень учасників, розмітки майданчику, розміщення глядачів, по черговості реалізації видів програми, відповідальних за підготовку і прибирання інвентарю, зміст пауз та ін.

6. Розподілити обов’язки серед членів оргкомітету, визначити відповідальних за окремі ділянки роботи: організаторську і інформаційну, добір і діяльність суддівської бригади, підготовку учасників, матеріальне забезпечення змагань та ін.

7. Підготувати і вивісити об’яву та іншу інформацію про змагання. Якщо школа радіофікована, таку ж інформацію треба давати і по шкільному радіо.

8. Провести нараду фізоргів (представників класів, капітанів команд) і ознайомити їх з програмою змагань, з умовами підготовки і участі команд, з системою заліків та іншими пунктами «Положення».

9. Надати можливість командам (класам) провести тренування, на яких учні повинні ознайомитись з умовами і правилами ігрових завдань і всією програмою змагань в цілому.

10. Підібрати і затвердити склад суддівської колегії із числа учнів, педагогів, спеціально запрошених спортсменів і ветеранів спорту, батьків, які мають суддівські категорії або досвід суддівства змагань.

11. Провести засідання суддівської колегії спільно з представниками організаційного комітету, на якому розглянути Програму змагань, розподілити обов’язки (призначити головного суддю і його замісника, секретаріат, суддів при учасниках змагань, відповідальних за суддів і ін.); уточнити правила змагань, систему заліку та визначення переможців.

12. Підготувати дипломи, грамоти, вимпели, призи та сувеніри для нагородження переможців, учасників змагань і найбільш активних глядачів-болільників.

13. Визначити склад журі і почесних гостей та своєчасно їх повідомити (передати запрошення, де вказати вид, дату, місце і час змагань).

14. Призначити ведучого змагань і суддю-інформатора. З урахуванням виду і програми змагань вони повинні зібрати матеріал із історії фізичної культури і відповідних видів спорту, дані про учасників, гостей і глядачів.

15. Призначити членів комісії з пропаганди (юнкорів, фотографів, юних художників) для збору матеріалу і висвітлення ходу підготовки і проведення змагань.

16. Підібрати і записати музичний супровід параду учасників, масових гімнастичних виступів, окремих номерів програми змагань, музичних пауз, тощо;

17. Перевірити готовність змагань за 1-2 дні до їх проведення, для чого зібрати стислу інформацію від членів оргкомітету і суддівської колегії про зроблену роботу).

18. Організувати і провести медичний огляд учасників змагань з метою оцінки відповідності функціонального стану їх організму вимогам участі у змаганнях. Треба забезпечити також, щоб медперсонал був присутнім у місці проведення самих змагань.

19. Після проведення змагань на заключному засіданні оргкомітету треба провести обговорення і підведення підсумків. Керівник оргкомітету і головний суддя повинні написати звіт про змагання, до якого звично додаються робочі протоколи секретаріату і журі про результати змагань та визнання переможців.

Спортивні змагання рекомендується проводити не більше ніж 12 рази за рік. Результати змагань доцільно проаналізувати у всіх класах

та освітити у стінній печаті.

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме Загальні положення що до проведення спортивних змагань:

 1. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 3. § 1. Загальні положення судового розгляду
 4. Загальні положення судового розгляду
 5. §1. Загальні положення найму житла
 6. Загальні положення взяття на облік
 7. Глава І. Загальні положення житлового права України
 8. ТЕМА 5. РЕЧОВЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
 9. Про пильних великопольських інспекторів; про змагання із ними підляського воєводи; про оборону й руйнування міста Лешни; про здобуття у шведів Косцян і про розгромлений Вессерманів роз’їзд, виправлений на відсіч до Косцян; про щасливе воєнне змагання Чернецького та інших польських вождів зі шведами і про відсіч їм від Дугласа.
 10. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения врачебных консультаций и консилиумов
 11. Змагання.
 12. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения обходов
 13. В результате проведенного исследования на защиту выносятся следующие новые или содержащие элементы новизны положения:
 14. § 3. Спортивные общества и союзы
 15. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных и зрелищных соревнований (ст. 1 84 УК РФ)
 16. 10.1. Грависпиновые волны и спортивные достижения
 17. Старшинська рада в Чигирині. Змагання Дорошенка з Многогрішним