Зміст найбільш типових рухливих ігор для учнів молодших класів

Нижче приводиться опис та методика здійснення найбільш типових ігор, рекомендованих для учнів 1-4 класів для розвитку координації та швидкості рухів, витривалості, фізичної сили та кмітливості:

1. Гра 1 «Хто швидше?»

Клас ділиться на дві команди: дівчаток та хлопчиків, які шикуються по росту в одну шеренгу. За сигналом вчителя «Розійдись!» діти рухаються в різні сторони по майдану. За командою «В шеренгу шикуйсь!» діти повинні стати в одну шеренгу по росту, як перед початком уроку. А вчитель відмічає, хто швидше пошикувався, дівчатка чи хлопчики.

2. Гра 2 «Мисливець і лисиці»

Один з гравців—«мисливець», а всі останні—«лисиці». Мисливець стає на середину майданчика і 3 рази підкидує м’яч угору. В цей час лисиці розбігаються подалі від мисливця, але не перебігають меж майданчика. Спіймавши м’яч після 3-го кидка, мисливець, не сходячи з місця, намагається попасти м’ячем в одну з лисиць. Якщо він промахнеться, то піднімає м’яч і знову кидає його в будь-кого з гравців. Гравець, в якого мисливець попав м’ячем, стає його помічником. Помічник піднімає м’яч, кидає його мисливцю. Якщо мисливець кине м’яч помічникові, той сам кидає м’яч в лисиць. Гра закінчується, коли залишається незачепленою одна лисиця.

3. Гра 3 «Група, струнко!»

Діти шикуються в одну шеренгу. Учитель, стоячи обличчям до гравців, подає команди. Діти повинні їх виконувати лише в тому випадку, якщо перед командою буде вимовлено слово «група». Якщо його не буде, то реагувати на команду не треба. Той, хто допустив помилку, робить крок уперед і продовжує гру. Перемагають діти, які були найбільш уважні і дякуючи цьому залишилися на своєму місці.

4. Гра 4 «Запам 'ятай своє місце»

Учитель шикує гравців у певному порядку. Діти повинні запам’ятати свої місця. Потім вони розходяться. За сигналом вчителя кожен гравець повинен зайняти своє місце.

5. Гра 5 «Біг в обручах»

Команди шикуються в колони по одному за загальною лінією старту. У ведучих гравців в руках гімнастичні обручі. Проти кожної команди на відстані 10 м ставиться поворотна стійка. За сигналом викладача, ведучий кожної команди, надіває на себе обруч, біжить до стійки, оббігає її і вертається назад, де за лінією старту до кожного з них приєднується наступний гравець його команди. Він також пролазить в обруч, і вони удвох пробігають той же шлях. Після цього обруч передається наступним гравцям і вони у такому ж порядку (спочатку один, а потім парами), пробігають дистанцію, поки не пройдуть всі останні діти. Перемагає команда, яка перша виконала завдання.

6. Гра 6 «Вудочка»

Діти стоять по колу, учитель — в центрі кола. Він держить в руках шнур (на кінці якого прив’язаний мішечок з піском) або скакалку.

Учитель круте мотузку по колу над самою землею, а діти підстрибують уверх, щоб мішечок не зачепив їхніх ніг.

7. Гра 7 «Вода, земля, повітря»

Гравці розташовуються в середині майданчика, утворюючи 2-3 групи кіл («землю»). На одній стороні майданчика (за лінією) позначається «вода», за іншою — «повітря». Вибирають двох ведучих, які стають за межею майданчика, на довгих її сторонах один проти одного. Учитель час від часу називає одне з живих істот, мешкаючих у воді, на землі або у повітрі. Почувши вимовлене учителем слово, діти швидко перебігають до потрібного місця, а ведучі їх ловлять. Якщо названа тварина мешкає в середовищі, де в даний момент знаходяться гравці, то всі присідають і чекають наступного моменту. Після кількох перебігів ведучі замінюються тими, хто вибув із гри. Гравці, які були спіймані, або не правильно діяли по сигналу, із гри вибувають, поки не залишаться 1-2 переможці.

8. Гра 8 «Всі на місці?»

Перед гравцями розкладають різні предмети: іграшки, побутові предмети, шкільні речі. Ведучий повертається до них спиною.

В цей час один предмет прибирається. Повернувшись обличчям до гравців, ведучий повинен назвати цей предмет і показати те місце, де він лежав. Якщо ведучий вгадав, то він зараховується до групи переможців, якщо ні — до групи переможених. Ведучими повинні побувати всі діти.

9. Гра 9 «Сусід зліва»

Гравці утворюють коло. Ведучий підходе до одного з них і робить кілька простих рухів (плескає у долоні, піднімає одну руку, стрибає, присідає і т. д.). Услід за ним ці рухи повторює учень, який стоїть зліва від того, перед яким ведучий зупинився. Якщо гравець не зможе правильно повторити рухи ведучого, то сам замінює ведучого.

10. Гра 10 «Північний і південний вітер»

Вибирають двох ведучих. Одному на руку пов’язують синю стрічку (це північний вітер), другому — червону (це південний вітер). Інші діти бігають по майданчику. Північний вітер намагається заморозити якомога більше дітей (доторкнутися до них рукою). «Заморожені» гравці приймають яку-небудь нерухому позу. Південний вітер намагається розморозити дітей, торкаючись їх рукою і говорячи: «Вільний!». Через 2-3 хв назначають нових ведучих, і гра повторюється.

11. Гра 11 «На трьох ногах»

Двом учням, що стоять поруч, зв’язують мотузкою або скакалкою дві суміжні ноги трохи вище стопи. У змаганнях одночасно беруть участь 2 пари гравців. За сигналом вони повинні добігти до лінії фінішу і повернутися назад. Щоб зручніше було пересуватися, гравці кладуть руки один одному на плечі.

7.

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме Зміст найбільш типових рухливих ігор для учнів молодших класів:

 1. Теорія впливу рухливих ігор на організм дітей
 2. Вплив рухливих ігор на характер і поведінку дітей
 3. 5.3. Структура типовой системы ЭД для ССМП
 4. Патологічна схильність до азартних ігор.
 5. 1.2 ЗДІБНОСТІ І ОБДАРОВАНІСТЬ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВОЗРАСТЕ.
 6. 1.4 использование языковых средств, характерных для типов текстов Анкета* Список* Гиперссылка и Инструкция
 7. Методика розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку
 8. Информация для размышленийХАРАКТЕРИСТИКА АБСОЛЮТНЫХ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА, ИЛИ ОТТЕНКИ ХАРАКТЕРА
 9.   411. Апробация   методики   оценки   качества   на   основе   типовых, контрольных карт для производства бетонных плит
 10. Додаток Т Деякі поселенняВолинської губернії, найбільш заселені євреями (1897 р.)
 11. ТЕМА 7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ Поняття і зміст права власності. Римські юристи оперували двома поняттями для визначення права власності. Поняття «dominium» охоплювало не тільки майно, але й владу домовладики над своїми підвладними. Поняття «proprietas» визначало приналежність речі певній особі. Класична юриспруденція визначала власність як повну владу над речами. Зокрема, власник земельної ділянки мав право на усе, що знаходилося над і під ділянкою. Зміст права власності розкривається ч
 12. 2.1 Использование языковых средств, характерных для типов текстов Каталог товаров. Прайс-лист^ Реклама, Договор, Общие условия сделки. Объявление о продаже. Коммерческое предложение или Оферта
 13. В цьому розділі розглянуто вікові особливості анатомії та функціонального стану систем організму дітей, в тому числі тих, які найбільш задіяні в процесі фізичного виховання.
 14. в ГЛАвЕ АНАЛИЗИРУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ вАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОвАНИЯ ТИПОвОГО АЛГОРИТМА СГЛАЖИвАНИЯ НАвИГАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИЕМНИКА СПУТНИКОвОЙ РАДИОНАвИГАЦИИ, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОв ДвИЖЕНИЯ НИЗКОвЫСОТНОГО КА НА УЧАСТКАХ ОРБИТЫ, ГДЕ НАвИГАЦИОННОЕ ПОЛЕ СРНС ОТСУТСТвУЕТ. ПОКАЗАНО, ЧТО ЕСЛИ ЦЕЛЕвАЯ ФУНКЦИЯ АЛГОРИТМА ЗАПИСЫвАЕТСЯ ДЛЯ МОМЕНТОв вРЕМЕНИ, УДАЛЕННЫХ ОТ МОМЕНТА вРЕМЕНИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕРЕНИЯ, ТО ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЛАДАЮТ СвОЙСТвОМ НЕУСТОЙЧИвОСТИ.
 15. Про всілякі чужоземні новини, найбільше цісарські й турецькі; про підводиз Ніжинського повіту; про лист сінайського архієпископа до Кочубея; про рушення з домів у перший похід водою; про залишення військ у Коломаку й Орелі для забезпечення України від татар; про переправу військ за Дніпро і водного війська через дніпрові пороги; про гетьманський лист до боярина Шейна, щоб утримався з військами на Волуськах; про гетьманське та боярське рушення водним походом від Вільного порогу і Кічкаса; про зал
 16. Зміст правовідносин.