2.1.1 Поняття про координати і системи координат, що застосовуються в артилерії

Координатами називаються кутові, лінійні величини (числа), які позначають положення точки на будь-якій поверхні чи у просторі.

Система координат являє собою сукупність ліній та площин, орієнтованих певним чином у просторі, відносно яких визначають місцезнаходження точок (об’єктів, цілей).

В артилерії та топографії, топогеодезії застосовують такі системи координат, які дозволяють просто та однозначно визначити розміщення точок земної кулі як за результатами безпосередніх вимірювань на місцевості, так і за результатами безпосередніх вимірювань на місцевості і за допомогою карт. До таких систем відносять: географічні; плоскі прямокутні; полярні; біполярні.

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 2.1.1 Поняття про координати і системи координат, що застосовуються в артилерії:

 1. 2.1.2 Географічна система координат. Астрономічні координати. Геодезичні координати. Система прямокутних координат
 2. Частина 5 СИСТЕМИ КООРДИНАТ, ВЕКТОРНА АЛГЕБРА В КРИВОЛІНІЙНИХ КООРДИНАТАХ
 3. Система координат.
 4. Подвижные системы координат
 5. Цилиндрическая система координат.
 6. Сферическая система координат.
 7. Системы координат.
 8. Декартова система координат.
 9. Полярная система координат.
 10. § 38. Спеціальні системи координат
 11. Цилиндрическая и сферическая системы координат.
 12. § 37. Загальна декартова система координат[17]
 13. Алгоритм формирования систем координат звеньев
 14. § 43. Обчислення добутків векторів у криволінійних системах координат
 15. 2.2. Системы координат, применяемые в ракетных войсках и артиллерии
 16. Связь цилиндрической и декартовой прямоугольной системами координат.
 17. § 41. Ортогональні криволінійні системи координат
 18. § 42. Довідкові формули для спеціальних систем координат