3.2.3 Точність кутових вимірів на карті

Дирекційний кут орієнтирного напрямку по контурних точках карти (аерознімка) визначається у тому випадку, коли за умовами обстановки відсутня можливість визначити дирекційний кут іншим, більш точним способом.

Для визначення дирекційного кута по контурних точках карти (аерознімка) необхідно мати на карті (аерознімка) і надійно розпізнати на місцевості вихідну і орієнтирну точки. Відстань між вихідною і орієнтирними точками повинна бути не менше 10 см (на карті, аерознімка). Проводимо через ці точки пряму лінію і отримаємо орієнтирний напрямок на карті. Вимріявши кут між північним напрямком вертикальної лінії сітки карти і орієнтирним напрямком, отримаємо графічним методом дирекційний кут цього напрямку.

Величину дирекційного кута орієнтирного напрямку більш точно можна отримати обчисленням. Для цього з карти знімають координати вихідної і орієнтирної точок і за допомогою таблиць логарифмів або інших таблиць рішенням оберненої геодезичної задачі знаходять дирекційний кут. Точність отриманого дирекційного кута буде тим вища, чим більша відстань між початковою (вихідною) і орієнтирними точками і чим точніше визначені координати точок.

З метою контролю дирекційний кут орієнтирного напрямку визначають від другого вихідного напрямку.

Для оцінки точності дирекційного кута напрямку, який отримано на карті, звичайно користуються величиною серединної помилки (Еа), яка визначається за формулою

Еа = 0-50 / m,

де m – відстань на карті між початковою (вихідною) і орієнтирними точками в сантиметрах.

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 3.2.3 Точність кутових вимірів на карті:

 1. РОЗДІЛ 3 СИСТЕМА КУТОВИХ ВИМІРІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В АРТИЛЕРІЇ
 2. 1. Проблема вимірів і підходів до розв’язання глобальних проблем сучасності
 3. 5.2 Визначення координат точок по карті (аерознімку)
 4. 3.2.2 Вимірювання і побудова кутів на карті за допомогою хордокутоміра та АК-3
 5. 1.3.2 Абсолютні і відносні висоти точок на карті
 6. 1.4.2 Вивчення місцевості по карті
 7. 4.2 Орієнтування на місцевості по карті
 8. 3.2 Вимірювання і побудова кутів на карті
 9. 3.2.1 Прилади, що застосовуються для вимірювання і побудови кутів на карті
 10. РОЗДІЛ 4 ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ПО КАРТІ І БЕЗ КАРТИ
 11. 1.2 Масштаби топографічних карт. Визначення і відкладення відстаней на карті
 12. 1.2.3 Способи вимірювання на топографічних картах прямих, кривих і ламаних ліній. Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами
 13. 1.2.1 Масштаби топографічних карт. Числовий, лінійний масштаби. Величини масштабу. Визначення відстаней на карті з використанням лінійного і числового масштабів
 14. 1.2.2 Поперечний масштаб. Визначення відстаней із використанням поперечного масштабу
 15. Питання для повторення і самоконтролю, задачі
 16. Закінчення
 17. 3.1.2 Магнітне схилення, зближення меридіанів та їх визначення. Поправка бусолі, її визначення за картою та уточнення при переміщенні