Закінчення

Сучасний розвиток озброєння, військової техніки, способів їх використання ставить до підготовки офіцерських кадрів все більші вимоги. Відомо, що РВ і А Сухопутних військ Збройних Сил України є основною вогневою міццю серед інших родів військ. Тому від якості підготовки цього роду військ певною мірою залежить успішне виконання завдань загальновійськовими частинами і підрозділами.

На думку авторів навчального посібника, для досягнення цієї мети офіцери ракетних військ і артилерії повинні досконало знати і практично застосовувати знання, які набуваються ними під час вирішення навчальних завдань у ВНЗ. Ці знання та практичні навички дадуть їм можливість стати компетентними, професійно грамотними спеціалістами як у мирний, так і у воєнний час.

Саме ці завдання спонукали авторів навчального посібника в простій, доступній формі надати відповідний програмний матеріал з навчальної дисципліни „Військова топографія”.

У навчальному посібнику здійснено узагальнення позитивного досвіду та результатів багаторічної практики і наукових досліджень з питань, що становлять зміст даного посібника.

Зміст посібника складається із п’яти розділів, у яких розкрита сутність та надані рекомендації з основних питань військової топографії, а саме: топографічні карти, їх класифікація і характеристика, зображення рельєфу і місцевих предметів на топографічних картах, властивості місцевості і їх використання в бою; система координат (поняття про координати і системи, що застосовуються в артилерії); система кутових вимірів, що застосовується в артилерії; орієнтування на місцевості по карті і без карти; способи визначення координат і висот точок, що прив’язуються (визначення координат точок ходами, засічками, по карті (аерознімку), інше.

Більшість положень та рекомендацій, що наведені в матеріалі посібника, пройшли адаптацію і випробування у ході навчального процесу у ВНЗ, у практичній діяльності офіцерів РВ і А Сухопутних військ.

Головною метою цієї праці є надання практичної та теоретичної допомоги студентам, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, науково-педагогічним працівникам та командирам підрозділів наземної артилерії і ракетних військ.

Автори навчального посібника сподіваються одержати від читачів конструктивні пропозиції та зауваження. Отримання нових позитивних результатів дозволить розширити та доповнити деякі положення і рекомендації, що наведені в посібнику, що надасть можливість використати їх у майбутніх перевиданнях.

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме Закінчення:

 1. § 2. Закінчений злочин
 2. Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини
 3. № 157. Наслідки закінчення строку позовної давності.
 4. ЗАКІНЧЕННЯ
 5. 26. Порядок визнання початку та закінчення строків.
 6. § 2. Підстави, форми та процесуальний порядок закінчення досудового слідства
 7. § 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК)
 8. § 75. Форми закінчення попереднього слідства.
 9. § 53. Форми закінчення попереднього слідства.
 10. ТЕМА 14 Зупинення і закінчення досудового слідства
 11. § 5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
 12. Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
 13. Соціально-економічне та політичне становище в Україні після закінчення громадянської війни.
 14. Стаття 106. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності
 15. Стаття 80. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
 16. § 76. Закриття справи як форма закінчення попереднього слідства. Підстави, порядок закриття. Оскарження постанови.
 17. § 54. Закриття справи як форма закінчення попереднього слідства. Підстави, порядок закриття. Оскарження постанови.
 18. § 77. Підстави і порядок закінчення попереднього слідства, складання обвинувального висновку. Форма і зміст обвинувального висновку та додатків до нього.
 19. § 55. Підстави і порядок закінчення попереднього слідства, складання обвинувального висновку. Форма і зміст обвинувального висновку та додатків до нього.