<<
>>

Зарудньої Тетяни Володимирівни. РОЗВИТОК ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ. 2011

Політична психологія — наука, що вивчає психологічні компоненти політичної сфери суспільства в контексті реалізації психічних чинників (ціннісних орієнтацій, думок, настроїв, відчуття, волі, рис характеру, потреб, мотивів, традицій та ін.) у відносинах влади та політичних діях суб'єктів політики. Як явище політична психологія (ПП) з`явилася з виникненням політичного життя. Фактично ПП виокремилася в науку з політології лише у 60-ті роки ХХ століття. Однією з причин цього було те, що політичні партії, організації, об`єднання змушені були шукати нові методи ефективного управління учасниками політичного процесу.

<< | >>

Книги и учебники по дисциплине Общие вопросы политологии:

 1. Конспект лекций Политология - 2016 год
 2. Лекции по политологии - 2016 год
 3. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Лекция - 2016 год
 4. Зубкова С. А.. Политология. Лекции - 2016 год
 5. Яременко П.М.. Прикладні проблеми політичної психології - 2013 год
 6. Неизвестный. Лекции по политологии - 2011 год
 7. Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с. - 2008 год
 8. Силин.А.А. Сущность политической власти. Методы властвования - 2007 год
 9. Пронин Э.А.. Политология. Конспект лекций.. - М.: МИЭМП ,2005. - 70 с. - 2005 год
 10. Курьянов М.А., Наумова М.Д.. Политология в вопросах и ответах: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2005. 80 с. - 2005 год
 11. Выпряжкина Жанна Николаевна. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ - 2005 год
 12. Никколо МАКЬЯВЕЛЛИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ - 2004 год
 13. Гаджиев К.С.. Введение в политическую науку: Учебник для высших учебных заведений. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Издательская корпорация "Логос",1999. - 544 с.- ил. - 1999 год
 14. Неизвестный. Лекции по политологии - 0000 год