<<
>>

Правовий статус місцевих державних адміністрацій

встановлюється Конституцією України [72], Законом про місцеві державні адміністрації [122], а також іншими законами України. Місцеві державні адміністрації (далі – МДА) у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, КМУ, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в АРК – також рішеннями та постановами Верховної Ради АРК, рішеннями Ради міністрів АРК, прийнятими у межах їх повноважень.

Відповідно до ст. 118 Конституції України [72] виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації (далі – МДА). Відповідно до ст. 1 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” [122] МДА є місцевими органами виконавчої влади, входять до системи органів виконавчої влади, в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані ним відповідною радою.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Правовий статус місцевих державних адміністрацій:

 1. Предмет і метод адміністративного права
 2. 3.4. Конфліктив державно правовій сфері
 3. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 4. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 5. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 6. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
 7. Правовий статус місцевих державних адміністрацій
 8. ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 9. § 3. Державне управління на західноукраїнських землях
 10. § 4. Місцеве управління
 11. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 12. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV
 13. Наказ Державного казначейства України № 205 ПОРЯДОК казначейського обслуговування місцевих бюджетів від № 205
 14. ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЗЕМЕЛЬ
 15. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
 16. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні