<<

БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

У навчальному посібнику відображено сучасні уявлення про адміністративний менеджмент, що грунтується на аналізі вітчизняних і зарубіжних видань, а також власному досвіді авторів щодо вирішення різних завдань публічного управління. Розраховано на підготовку студентів за програмою вивчення нормативної дисципліни “Адміністративний менеджмент”, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки “Товарознавство та торговельне підприємництво”.

<< |

Книги и учебники по дисциплине Муніципальне та державне управління в Україні:

  1. Орленко В.І.. Історія державного управління в Україні: Навчальний посібник. - К.: КНТЕУ,2001. - 268 с. - ШВИ 966-629-001-4. - 2001 год