<<
>>

ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

– суспільні відносини, види діяльності й соціальні ролі, які безпосередньо пов’язані з відтворенням матеріальних і духовних продуктів та соціальних умов життєдіяльності людей [38, с.80].

Існують різні підходи до класифікації об’єктів державного управління. Залежно від якостей та призначення розрізняють політичні, економічні, соціальні, гуманітарні, екологічні та інші сфери та галузі суспільних відносин.. За рівнями органи державного влади, а, відтак, й рівні державного управління, управління розрізняються: вищий (інститут президента, парламент, уряд, вищі суди), центральний (міністерства та інші центральні органи виконавчої влади), місцевий (уряд Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації).

Взагалі розглядаються такі типи об’єктів як людина, колективи й об’єднання людей, суспільство в цілому. Відповідно до організаційно-структурного критерію об’єктом державного управління виступають формально визначені організаційні структури (область, місто, підприємство), а за функціональним критерієм – види діяльності (державна політика, державне регулювання, державна підтримка, роздержавлення, інформатизація, приватизація та ін.). Відповідно до основних сфер суспільства об’єкти державного управління поділяються на такі видові групи: політичні, економічні, соціальні і духовні.

Державно-управлінській діяльності притаманні такі властивості:

­ цілеспрямованість, яка формує основу для аналізу й класифікації об’єктів управління залежно від цілей, що ставляться, зіставлення таких цілей з реальними об’єктивними можливостями;

­ самоактивність, яка виражається у здатності до саморуху на основі внутрішніх (власних) спонукальних причин і реалізується шляхом перетворення навколишніх умов і взаємозв’язків, шляхом установлення з ними активної взаємодії, або через пристосування до ситуації;

­ здатність до самоуправління своєю життєдіяльністю, своїм розвитком;

­ адаптивність до умов і факторів природного й соціального буття;

­ залежність від об’єктивних умов і факторів суспільної життєдіяльності й відтворення їх у своєму функціонуванні й організації.

Окрім органів державної влади до системи державного управління також входять орагни державного управління, державні установи та державні підприємства. Органи державного управління відрізняються від органів державної влади відсутністю владних повноважень.

На відміну від державного органу, державна установа і державне підприємство:

­ не мають державно-владних повноважень;

­ не виступають від імені держави;

­ виступають частиною механізму, а не апарату держави;

­ мають певні права і обов’язки щодо створення матеріальних і духовних благ, а не компетенцію з реалізації функцій держави.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:

 1. 3.5. Адміністративно правові конфлікти
 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (різні визначення):
 3. ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 4. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 5. Планування діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування.
 6. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 7. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 8. 4.1. Виконавча влада в Київській та Галицько-Волинській державах
 9. 4. 2. Система державного управління козацько-гетьманської доби
 10. 4.3. Виконавчі структури державних утвореннь 1917 – 1921 рр.
 11. 4. 5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України
 12. 3. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД
 13. Передумови національно-державного відродження України в умовах перебудови.
 14. Інституційна та функціонально-правова організація забезпечення екологічної безпеки.
 15. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ