<<
>>

ТЕМА 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Характер управлінської діяльності. Основні види поділу та кооперування праці в організації діяльності державних службовців. Особливості функціонального, професійного та кваліфікаційного поділу праці в органах державної влади й місцевого самоврядування.

Регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань та делегування повноважень. Урахування суб’єктивних факторів у розпорядчій діяльності. Планування діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування. Контроль виконавської та трудової дисципліни державних службовців. Бюрократія та бюрократизм. Вдосконалення режимів праці та відпочинку державних службовців.

& Література: 7; 13; 21; 31; 34; 38; 45; 41; 42; 44; 71; 83; 84; 96; 61; 113; 132; 154; 156.
Основні поняття: управлінська діяльність; її характерні риси; поділ і кооперація праці; делегування повноважень; планування діяльності; обов’язки державних службовців; посадова інструкція; бюрократія; бюрократизм.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють цілі та функції державного управління за допомогою управлінської діяльності.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме ТЕМА 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:

 1. 2. Створення злочиннш організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються нимі чи пов'язані з ними
 2. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 3. ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
 4. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 5. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.
 6. РОЗДІЛ 10. КЕРІВНИК У ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 7. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 8. ТЕМА 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 9. Планування діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування.
 10. § 1. Органи верховної влади та центрального управління
 11. § 2. Організація управління в Українській гетьманській державі
 12. § 2. Державне управління України в роки Великої Вітчизняної війни
 13. § 5. Реформування системи органів державного управління України в період перебудови (1985 - 1991 рр.)