<<
>>

100. Принципи фінансової діяльності сільськогосподарських організацій та їх законодавче закріплення. Поняття фінансової дисципліни та забезпечення її дотримання в сільськогосподарських організаціях.

Фінансова діяльність сільськогосподарських підприємств — це внутрішньогосподарські і зовнішньогосподарські відносини з приводу фінансового забезпечення і реалізації їх статутних цілей та завдань.

Нині сільськогосподарські підприємства самостійно визначають усі параметри своєї фінансової діяльності.

Основним правовим і економічним документом, що визначає права і обов'язки сільськогосподарських підприємств, їх органів управління у сфері фінансової діяльності, є фінансовий план, який приймається і затверджується самим сільськогосподарським підприємством, без будь-якого втручання «зверху». В цьому фінансовому плані визначаються як прибутки сільськогосподарських підприємств, так і витрати в наступному році. Джерелами формування грошових коштів сільськогосподарських підприємств можуть бути як власні, так і позичені кошти. Велику роль у формуванні фінансової бази сільськогосподарських підприємств відіграють державні кредити. Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств характеризується певними ознаками, йому притаманні норми ряду галузей права.

Внутрішньогосподарські фінансові відносини регулюються нормами аграрного права, а зовнішньогосподарські — нормами цивільного, господарського, адміністративного і фінансового права.

Для цих відносин характерним є те, що вони регулюються як загальним законодавством, так і спеціальним.

Закони України «Про господарські товариства», «Про фермерське господарство», «Про сільськогосподарську кооперацію» регулюють відносини з кредитування, формування джерел фінансових ресурсів тощо. Спеціальним законодавством: Законом України «Про банки і банківську діяльність», Указом Президента України «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України» Інструкцією «Про безготівкові озрахунки»,

Законом України «Про Національний банк України» та ін.

У системі Мінагрополітики України створено структурні підрозділи, які здійснюють спеціальні контрольні функції.

Управління ревізії і контролю здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, матеріальних і фінансових ресурсів, збереженням державного майна, й викриває факти порушення фінансової дисципліни, завдані збитку, безгосподарність і марнотратство, перекручення звітності на підириємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління міністерства. Управління повноважне предявляти керівникам підприємств та організацій, що перевіряються, обов?язкові до виконання вимоги про усунення виявлених порушень.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 100. Принципи фінансової діяльності сільськогосподарських організацій та їх законодавче закріплення. Поняття фінансової дисципліни та забезпечення її дотримання в сільськогосподарських організаціях.:

 1. 5. Принципи АП,їх класифікація та реалізація в нормах АП.
 2. 70. Принципи діяльності сільськогосподарських кооперативів.
 3. 98. Характеристика сучасного стану виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських організацій. Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських організацій та її правове регулювання.
 4. 100. Принципи фінансової діяльності сільськогосподарських організацій та їх законодавче закріплення. Поняття фінансової дисципліни та забезпечення її дотримання в сільськогосподарських організаціях.
 5. 30 Поняття фінансової дисципліни.
 6. Принцип презумпції невинуватості
 7. Основні сфери організаційно-практичної діяльності Міжнародної організації праці (МОП).
 8. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 9. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
 10. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. 4. 2. Система державного управління козацько-гетьманської доби
 12. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ1"
 13. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ПРИЧИНИ НЕЗАДОВІЛЬНОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -