<<
>>

102. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських організацій.

За умов ринкових економічних відносин кожний сільськогосподарський товаровиробник бере участь у зовнішніх фінансових правовідносинах, без чого є неможливою його внутрішньогосподарська фінансова діяльність.

Такою є діяльність, повязана з процедурою інвестування сільськогосподарства, порядком одержання, витрачання і розрахунками за інвестиції та кредити. За своєю природою зовнішніми є відносини з приводу сплати кожним сільськогосподарським підприємцем-товаровиробником податків і зборів (обовязкових платежів) до загальнодержавного і місцевого бюджетів. Зовнішніми є також фінансові правомочності щодо страхування майна сільськогосподарських підприємств і селянських (фермерських) господарств. Зокрема, згідно зі ст. 23 Закону "Про сільськогосподарську кооперацію" кооператив може застрахувати своє майно і майнові права. Страхування здійснюється добровільно за рішенням загальних зборів кооперативу. Подібну фінансову правомочність має сільськогосподарське підприємство. Зокрема, п. З ст. 17 Закону "Про сільськогосподарське підприємство" передбачає його право самостійно вибирати страхову організацію для страхування свого майна. Названими законами визначено фінансово-кредитну правомочність сільськогосподарського товаровиробника (п. 2 ст. 17). Це його право визначено також статутом кожного сільськогосподарського підприємства і акціонерного товариства.
<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 102. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських організацій.:

  1. 102. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських організацій.
  2. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
  3. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -