<<
>>

104. Правове регулювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва та організації його основних галузей.

Відповідно до Закону "Про підприємства в Україні", Закону "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" та спеціального Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство" сільськогосподарські підприємства самі визначають напрями і структуру сільськогосподарського виробництва, а отже і його спеціалізацію та обсяги.

Вони можуть здійснювати свою діяльність як самостійно, так і через кооперування з промисловими підприємствами та іншими суб'єктами підприємництва.

На рівні підзаконних актів спеціалізація сільськогосподарських підприємств визначається урядовими та локальними актами. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від "Про заходи щодо поліпшення насінництва сільськогосподарських культур" підтримано ініціативу сільськогосподарських підприємств і організацій, які займаються виробництвом, переробкою і реалізацією насіння, про створення державно-кооперативного виробничого об'єднання "Насіння України" та встановлено, що генеральний директор останнього та його заступники за умовами медичного і транспортно-побутового обслуговування прирівнюються відповідно до голови державного комітету та його заступників.

Виробничо-господарська діяльність сільськогосподарських підприємств спрямована на розвиток основних галузей (рослинництво і тваринництво) і додаткових (садівництво, бджільництво, ставкове рибництво, тепличне і парникове господарство, вирощування овочів, хмелярство тощо). Поряд з ними розвиваються допоміжні галузі — переробка продовольства і сировини власного виробництва, місцеві промисли, торгівля через власну або орендовану торговельну мережу тощо.

Виробничо-господарська діяльність сільськогосподарських товаровиробників визначається спеціальними правовими актами. Згідно з Законом "Про колективне сільськогосподарське підприємство" останнє самостійно визначає напрями сільськогосподарського виробництва, його структуру і обсяг, самостійно розпоряджається виробленою продукцією та доходами, здійснює будь-яку діяльність, що не суперечить законодавству України.

Законом "Про сільськогосподарську кооперацію" визначені господарські правомочності кооперативу .

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 104. Правове регулювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва та організації його основних галузей.:

  1. 104. Правове регулювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва та організації його основних галузей.
  2. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
  3. 3.2. Особливості переселенського руху та господарської діяльності чеського населення
  4. Радянсько-іранські відносини у поза нафтовому секторі економіки
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -