<<
>>

101. Правове регулювання розрахунково – ксових операцій сільськогосподарських організаціях.

Розрахункові правовідносини - це урегульоване правом особливе коло суспільних відносин процедурного характеру, які дозволяють здійснити передачу-одержання коштів у різноманітних майнових зобов'язаннях.

Регулюються Інструкціями НБУ.

Чинним законодавством визначені порядок і форми розрахунків сільськогосподарських товаровиробників за своїми зобов'язаннями. Розрахунки між юридичними особами, а також за участю громадян не зв'язані з підприємницькою діяльністю, здійснюються, в основному, в безготівкових формах.

Загальні принципи та форми безготівкових розрахунків, а також стандарти документів і документообороту визначені Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті».

Вона передбачає здійснення безготівкових розрахунків за такими формами розрахункових документів:

меморіальними ордерами, платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, платіжними вимогами, чеками, акредитивами.

Меморіальний ордер — міжбанківський розрахунковий документ, який у випадках, передбачених зазначеною інструкцією, складається банком під час здійснення розрахунків для документального оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника, операцій з виконання письмового доручення платника або розпорядження стягувача щодо списання коштів з рахунку платника.

Платіжне доручення є письмово оформленим дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.

Платіжна вимога-доручення — це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхньої — вимоги постачальника (одержувача коштів) до покупця (платника) сплатити вартість переданої за договором сільськогосподарської продукції (сировини) і нижньої — доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку суму, яка проставлена в рядку «сума до сплати».

Платіжна вимога — розрахунковий документ, що містить письмову вимогу одержувача коштів про перерахування певної суми коштів з рахунку платника на рахунок одержувача.

Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), який веде його рахунок, сплатити отримувачу коштів (чекодержателю) зазначену в чекі суму.

Акредитиви — це кошти платника, депоновані банком на окремому рахунку або гарантовані ним за рахунок банківського кредиту, призначені для платежу за передану продукцію, виконані роботи чи послуги.

Можуть бути такі види акредитивів: покритий — при якому для здійснення платежів заздалегідь бронюються кошти платника, непокритий — оплата за яким, у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника, гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.

Відзивний акредитив — який може бути змінений або анульований без згоди бенефіціара, безвідзивний — який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара.

Примусове стягнення та безакцептне списання коштів здійснюються тільки за виконавчими документами, рішеннями державних податкових органів, якщо відповіддю на претензію визнана претензійна сума.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 101. Правове регулювання розрахунково – ксових операцій сільськогосподарських організаціях.:

  1. 101. Правове регулювання розрахунково – ксових операцій сільськогосподарських організаціях.
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -