Мельник О.О.. Господарське право. 2005

У посібнику розглядаються найбільш значущі питання господарювання. Видання містить програму дисципліни «Господарське право», методичні поради щодо самостійного опанування студента- ми матеріалу кожної теми. Подаються практичні завдання, питан-ня для контролю знань студентів, вирішення яких дасть змогу закріпити теоретичні знання з програми курсу. Видання містить перелік ос- новної та додаткової літератури, використання якої сприятиме на- лежному вивченню дисципліни.

|
Тема 1.Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства
Тема 2.Підприємництво як різновид господарської діяльності
Тема 3.Правова характеристика господарських організацій
Тема 4.Речові права в господарсько-правових відноси-нах. Право інтелектуальної власності
Тема 5.Господарські зобов’язання
Тема 6.Господарський договір
Тема 7.Господарсько-правова відповідальність
Тема 8.Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства
Тема 9.Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
Тема 10.Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Тема 11.Правове регулювання відносин оренди й лізингу
Тема 12.Ціни та ціноутворення в сфері господарювання
Тема 13.Біржова діяльність в Україні
Тема 14. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в Україні
Тема 15.Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні
Тема 16.Господарські організації у праві інших держав
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Книги и учебники по дисциплине Хозяйственное право Украины: