<<
>>

Правила біржової торгів-лі

Правила біржової торгівлі товарної біржі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.

Правила біржової торгівлі товарної біржі повинні містити ряд відомостей: строк і місце проведення біржових операцій; склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них; порядок здійснення та реєстрації біржових операцій; порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі; відповідальність учасників і працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі; інші положення, встановлені органами управління біржі.

Зміст Правил біржової торгівлі фондової біржі відрізняється від змісту Правил біржової торгівлі товарної біржі. Так, вони повинні передбачати:

а) види угод, що укладаються на фондовій біржі;

б) порядок торгівлі на фондовій біржі;

в) умови допуску на фондову біржу цінних паперів;

г) умови й порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі;

д) порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації;

е) перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;

є) обов’язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та інфо-рмації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їх діяльності;

ж) систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

з) види послуг, що надаються фондовою біржею, й розмір пла- ти за них;

и) правила ведення розрахунків на фондовій біржі;

і) інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.

Як зазначалося, біржа — місце, де укладаються біржові угоди. Що ж таке біржова угода?

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Правила біржової торгів-лі:

 1. 55. Умовні та біржові правочини.
 2. 2.2. Права і обов'язки товарної біржі
 3. 3.1. Біржові операції
 4. 3.2. Правила біржової торгівлі
 5. 3.2.1. Учасники біржових торгів
 6. 3.2.3. Порядок формування біржових цін
 7. 3.2.5. Порядок підготовки та проведення біржових торгів
 8. 3.2.6. Порядок проведений біржових торгів з реальним товаром
 9. 3.2.9. Розрахунки та гарантії виконання біржових контрактів
 10. 3.2.10. Відповідальність за порушення типових правил біржової торгівлі
 11. 3.2.11. Правила поведінки Членів Біржі та учасників біржових торгів
 12. 3.3. Види біржових угод
 13. 3.5. Біржовий арбітраж
 14. 6.2. Порядок проведення торгів акціями ВАТ
 15. 7.3. Правила членства у Валютній Секції УМВБ
 16. 7.3.3. Права та обов'язки члена ВС