<<
>>

3.2. Правила біржової торгівлі

Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до законодавства України і ' основним документом, то регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв'язання спорів з цих питань (створені відповідно по Закону України "Про товарну біржу").

Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або вповноваженим ними органом.

У правилах біржової торгівлі визначається:

• строк і місце проведення біржових операцій;

• склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них;

• порядок здійснення та реєстрації біржових операцій;

• порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі;

• відповідальність учасників та працівників Біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі;

• інші положення, встановлені органами управління Біржі.

На товарній біржі забороняються:

• купівля-продаж товарів (контрактів) безпосередньо однією особою або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін;

• будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають за мету або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових Цін;

• поширення неправдивих відомостей, ЩО можуть призвести до штучної зміни кон'юнктури.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Лекції по біржовому праву2011. 2011

Еще по теме 3.2. Правила біржової торгівлі:

 1. ЗМІСТ
 2. 1.2. Найважливіші центри біржової торгівлі у світі
 3. 1.4. Об'єкти біржової торгівлі
 4. 2.1. Поняття товарної біржі, умови створення та принципи її діяльності
 5. 2.2. Права і обов'язки товарної біржі
 6. 2.3.3. Членство і управління товарною біржею
 7. 2.3.4. Майно товарної біржі та гарантії її майнових прав
 8. 3.2. Правила біржової торгівлі
 9. 3.2.1. Учасники біржових торгів
 10. 3.2.5. Порядок підготовки та проведення біржових торгів
 11. 3.2.6. Порядок проведений біржових торгів з реальним товаром
 12. 3.2.10. Відповідальність за порушення типових правил біржової торгівлі
 13. 3.2.11. Правила поведінки Членів Біржі та учасників біржових торгів