<<
>>

Діяльність фондової біржі

Діяльність фондової біржі не є підприємницькою, оскільки фондова біржа є організацією, що створюється без мети отримання прибутку та займається лише орга-нізацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних.

Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.

Фондова біржа діє на підставі статуту та правил біржової торгівлі, які затверджуються її вищим органом.

Статут фондової біржі повинен містити ряд відомостей, перелік яких визначено законом.

Підстави припинення діяльності фондової біржі поділяються на загальні та специфічні. До загальних підстав належать під- стави, передбачені для акціонерних товариств, юри-дичних осіб загалом. Специфічні підстави визначено ст. 36 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу», згідно з якою діяльність фондової біржі припиняється тоді, коли кількість її членів стала меншою 10. Якщо у фондовій біржі залишилося 10 членів, то у разі неприйняття упродовж шести місяців нових членів, її діяльність припиняється.

Поряд з товарною та фондовою біржею в Україні функціонує й валютна. Під час вивчення правого статусу валютної біржі студенти мають ознайомитися з основними нормативно-правовими актами, з’ясувати, хто має право створювати валютну біржу, з якою метою та в якій організаційно-правовій формі, який орган здійснює державну реєстрацію валют-ної біржі, на підставі яких документів вона діє тощо.

Обов’язковим документом, на підставі якого організовується тор- гівля на біржі, є Правила біржової торгівлі. Правила є основним документом, який регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв’язання спорів з цих питань.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Діяльність фондової біржі: