<<
>>

Правовий статус фондової біржі

Правовий статус фондової біржі визначають Господарський кодекс України, Закон України «Про цінні папери і фондову біржу», Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» від 04.09.03 №364, Рішення ДКЦПФР «Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та ТІС» від 08.05.01 №144.

Важливою також є Директива ЄС 2001/34/ЄС «Про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери» від 28.05.01.

Під фондовою біржею розуміють організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

Фондова біржа створюється в організаційно-правовій формі акціонерного товариства.

Фондову біржу може бути створено не менш як 20 засновниками — торгівцями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної та комісійної діяльності з цінних паперів за умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фондова біржа набуває прав юридичної особи від дня її реєстрації Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР).

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Правовий статус фондової біржі: