<<
>>

Правовий статус товарної біржі

Правовий статус товарної біржі визначають Господарський кодекс України, Закон України «Про товарну біржу» та інші нор- мативно-правові акти. Господарський кодекс України визначає товарну біржу як особливий суб’єкт госпо-дарювання, який надає послуги в укладанні біржових угод, виявленні попиту й пропозицій на товари, то-варних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним з ним торговельним операціям.

Товарна біржа є юридичною особою, що створюється на основі добровільного об’єднання зацікавлених суб’єктів господарювання.

Студентам слід з’ясувати, які суб’єкти мають право виступати засновниками й членами товарної біржі.

Статусу юридичної особи товарна біржа набуває з моменту її державної реєстрації. Основним установчим документом, на підставі якого діє товарна біржа, є статут. Статут повинен містити відомості, передбачені Законом України «Про товарну біржу».

Під час розгляду цього питання важливим є з’ясування мети створення товарної біржі. Слід звернути увагу на те, що товарна біржа не є суб’єктом підприємницької діяльності, оскільки не має на меті одержання прибутку.

Органами управління товарною біржею є біржовий комітет і ревізійна комісія.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Правовий статус товарної біржі: