<<
>>

4.3. Діяльність Української фондової біржі

Створенню Української фондової біржі (УФБ) передували певні умови:

політичні - проголошення Україною політичної незалежності, яку було закріплено в грудні 1991 року результатами всенародного референдуму:

економічні - становлення України на шлях ринкових перетворень, роздержавлення, створення певної законодавчої бази для проведення економічних реформ;

соціальні - розширенім недержавного сектору господарювання, приватних бізнесових структур;

психологічні - розуміння необхідності розбудови національного ринку цінних паперів виявило фахівців і ентузіастів, тих хто бажав мати власну справу, більші доходи.

Зародження в Україні ринкових відносин розпочалося з відкриття товарних бірж.

У 1989-1990 роках спостерігався справжній біржовий бум. В Україні в 1991 році діяло близько 60 товарних бірж. У цей період акціонування перебувало в зародковому стані, а моделі приватизації були переважно уявними, об'єктом академічних диспутів, тому функціонування товарних бірж було достатньо вагомою підставою і зіграло позитивну роль на початковому етапі становлення фондової біржі.

На початку 1991 року за відсутності державної програми створення національного ринку цінних паперів, провідні комерційні банківські установи, вчені-економісти, фахівці Міністерства економіки. Міністерства фінансів та економічного відділу. Секретаріату Кабінету Міністрів України, які дотримувалися концепції єдиної національної фондової біржі, розпочали роботу щодо створення Української фондової біржі.

У світовій практиці існують два варіанти створення фондових бірж, які умовно можна назвати "банківськими" і "брокерськими". В Європі (Франція, Німеччина) банки - найвагоміші суб'єкти біржової торгівлі цінними паперами. За американським зразком на вторинний (біржовий) ринок пінних паперів допускаються лише торговці цінними паперами (дилери, брокери).

Так склалося історично, тому кожен варіант біржового устрою мас право на життя і може бути теоретично обгрунтований.

З метою організації ефективної роботи на ринку цінних паперів правління УФБ разом із Асоціацією Лілового співробітництва "Український міжнародний культурний центр" розгорнули також роботу щодо створення постійно діючих інтенсивних двотижневих курсів з підготовки брокерів фондової біржі та аналітиків цінних паперів.

Апарат управління Біржі розпочав діяльність 2 січня 1992 року, а вже шостого лютого відбулися перші торги Української фондової біржі. На перших етапах розвитку УФБ виконувала функції фондової. валютної і кредитної торгівлі, що наближало її до фінансово-інвестиційного центру світового рівня. Поступово функції валютної і фондової біржі розмежовувалися, то сприяло зародженню інфраструктури ринку цінних паперів в Україні.

У квіті 1992 року Українська фондова біржа розпочала роботу за всіма напрямами, запланованими в установчих документах і Концепції УФБ: організувала торги; розпочала формування мережі регіональних філій; видала збірник нормативних документів і матеріалів; активно сприяла й безпосередньо організовувала навчання й підготовку брокерів, інших фахівців ринку цінних паперів; вела пропагандистську та роз'яснювальну роботу серед населення. Протягом першого року діяльності на Біржі було організовано 31 торг, на яких здійснювалися операції по 197 позиціях.

У жовтні 1993 року біржовими спеціалістами було розроблено, а біржовою радою затверджено «Тимчасові правила допуску до котирування цінних паперів на Українській фондацій біржі", що дало можливість розпочати організацію великомасштабного лістингу цінних паперів.

Українська фондова біржа налагодила міжнародні контакти з представниками Нью-Йоркської фондової біржі. Лондонської. Берлінської, Болгарської, Угорської, Азербайджанської, Білоруської. Московської, Санкт-Петербурзької та Найпродуктивнішим стало співробітництво з Товариством французьких бірж (ТФБ).

Було підписано угоду між урядами України та Франції, за якою французькою стороною надавалася допомога на загальну суму 25 мли. франків та методичне забезпечення діяльності УФБ. зокрема для створення Центрального депозитарію цінних паперів за зразком Національного депозитарію Франції "СІКОВАМ".

Найпрогресивнішою формою пінних паперів вважають комп'ютерні записи на рахунках, що. на відміну віл надрукованих бланків, фізичних паперів, полегшує обіг цінних паперів і вже широко застосовується в багатьох розвинутих країнах.

Важливим завданням УФБ с формування нової економічної філософії цивілізованої підприємницької моралі, а тому сама біржа є прикладом цього. Українська фондова біржа дбає про захист інтересів власників цінних паперів. За її правилами працівникам бірж, учасникам торгів суворо забороняється поширення хибних чуток, розголошення комерційної таємниці, штучна зміна кон'юнктури.

З мстою запобігання шахрайству та виникненню на фондовому ринку кримінального середовища створено спеціальний підрозділ біржі, який здійснює нагляд за дотриманням законодавства та внутрішніх біржових положень щодо збереження комерційної і конфіденційної таємниці та охорони прав клієнтів. Проте така структура не перешкоджає відкритості біржі, широкому інформуванню про результати ЇЇ діяльності.

Серед населення Біржа веде певну роз'яснювальну роботу, пропагує цінні папери як один із засобів підвищення добробуту, можливість стати власником чи співвласником виробництва або «рухомості.

Біржа приділяє постійну увагу створенню мережі навчальних закладів для підготовки відповідних фахівців. На базі Асоціації ділового співробітництва "Український міжнародний культурний центр" діють двотижневі інтенсивні курси брокерів та аналітиків ринку цінних паперів. Разом із Міністерством фінансів України, Асоціацією комерційних і кооперативних банків та товариством "Знання" створено Українську комерційну школу, яка і нині успішно працює.

Українська фондова біржа здійснює багатопланову роботу. наслідки якої вже сьогодні проявляються у формуванні цивілізованого ринку пінних паперів, роблять Біржу потрібною і важливою ланкою системи економічних перетворень: відпрацювання механізму біржової діяльності, процедури лістингу й аудиторської експертизи, комп'ютерної системи розрахунків, підготовки кадрів. їхньої практичної апробації та методичного забезпечення, розвитку міжнародних зв'язків, дослідницько-аналітичної та просвітницької роботи, створення ринкової інфраструктури тощо.

Обрана модель централізованого ринку цінних паперів є найоптимальнішою для України. Централізований ринок означає Його цілісність, прозорість, регульованість з боку держави і конкурентоспроможність.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Лекції по біржовому праву2011. 2011

Еще по теме 4.3. Діяльність Української фондової біржі:

 1. 10. Закон України «Про інвестиційну діяльність» - основа інвестиційного законодавства України.
 2. ЗМІСТ
 3. 4.3. Діяльність Української фондової біржі
 4. Тема 13.Біржова діяльність в Україні
 5. Діяльність фондової біржі
 6. 3.2. Проблеми реформування бухгалтерського обліку в Україні та їх вплив на аудиторську діяльність
 7. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 8. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ Про інвестиційну діяльність
 10. Зовнішньополітична діяльність України
 11. Державність часів Української революції (1917 – 1921 рр.):