<<
>>

3.2.6. Порядок проведений біржових торгів з реальним товаром

Реєстрація учасників торгів та допуск у торговий зал регламентується Біржею.

Торги реальною сільськогосподарською продукцією з негайною поставкою проводяться за регламентом.

• Біржовий маклер, що веде торги, оголошує початок біржового торгу, після чого послідовно називає номер позиції згідно з бюлетенем продажу даного біржового дня.

• Брокер-продавець піднімає реєстраційний номер, що підтверджує його присутність у залі При відсутності продавця позиція, яку він заявив, знімається з торгів.

• Брокер-покупець сповіщає про готовність купити товар за цією позицією бюлетеня за оголошеною ціною підняттям реєстраційного номера.

Якщо інших покупців немає, угода вважається укладеною

після оголошення маклера: позиція №____за ціною ___ продана брокеру №__ _.

Інформація про продану позицію висвітлюється на табло.

Якщо покупців виявиться більше одного, між брокерами проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Брокер-покупець, який запропонував найбільшу ціну, вважається стороною угоди.

Якщо покупців на оголошену позицію за стартовими умовами не виявлено, брокер-продавець може запропонувати зниження ціни. При виявленні покути маклер фіксує ціну продажу і оголошує продаж позиції. Якщо після запропонованої зниженої ціни продавець не виявляється, позиція знімається з торгів.

У випадку, коли під час зниження ціни виявиться більше одного покупця, проводиться конкурентний торг на її збільшення.

За відсутності попиту на позицію брокер-покупець може запропонувати продавцю змінити умови продажу. Якщо брокер-продавець згоден, угода укладається на запропонованих умовах. Право вибору сторони угоди між брокером-покупцем, який згоден на купівлю позиції згідно із заявкою, і брокером-покупцем. що запропонував більш високу ціну, але лише на частину заявленої партії, має брокер-продавець.

Брокери, що уклали угоду, підписують текст, в якому вказуються дані торгів, позиція бюлетеня, кількість, ціна, реєстраційний номер брокера.

І здають Його реєстратору. Не підписання тексту є порушенням Правил.

Після оголошення всіх позицій бюлетеня на продаж маклер надає можливість брокерам для заяв та пропозицій, що чають відношення до змісту торгів або їх процедури. Після ЦЬОГО оголошується бюлетень на купівлю, причому брокер, що виконав своє замовлення на купівлю під час торгів за бюлетенем на продаж, може зняти свою позицію тільки в обсязі укладених; угод.

Біржовий маклер після оголошення всіх позицій бюлетеня за необхідності може зробити повідомлення Біржі, потім закриває торги Учасники біржових торгів, що уклали угоди, запрошуються до біржових реєстраторів для оформлення біржового контракту.

Біржовий комітет і представник органу, уповноважені формувати та використовувати державні інтервенційні запаси (ресурси) сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства. Вони мають право па оперативне втручання в хід ведення торгів, якщо ціни біржових угод протягом дня різко підвищуються або знижуються, а також має місце невірна Інформація, яка негативно впливає на них.

Протягом встановленого Біржею терміну нею видасться підсумковий бюлетень результатів торгів та оприлюднюється на інформаційному стенді.

Під час проведення торгів та перебування на Біржі учасники торгів і службовці біржі зобов'язані дотримуватись Правил поведінки та ділової стики, що затверджені біржею.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Лекції по біржовому праву2011. 2011

Еще по теме 3.2.6. Порядок проведений біржових торгів з реальним товаром:

 1. § 47. Обшук майна, його мета, підстави, види і порядок проведення.
 2. ЗМІСТ
 3. 1.2. Найважливіші центри біржової торгівлі у світі
 4. 1.4. Об'єкти біржової торгівлі
 5. 3.2. Правила біржової торгівлі
 6. 3.2.1. Учасники біржових торгів
 7. 3.2.3. Порядок формування біржових цін
 8. 3.2.5. Порядок підготовки та проведення біржових торгів
 9. 3.2.6. Порядок проведений біржових торгів з реальним товаром
 10. 3.2.10. Відповідальність за порушення типових правил біржової торгівлі
 11. 3.2.11. Правила поведінки Членів Біржі та учасників біржових торгів
 12. 6.2. Порядок проведення торгів акціями ВАТ
 13. 7.4. Правилі проведення торгів на Валютній Секції УМВБ
 14. Правила біржової торгів-лі
 15. 60. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСНЫХ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ
 16. Статья 448. Организация и порядок проведения торгов
 17. § 2. Правовой порядок проведения раскопок воинских захоронений