<<
>>

3.2.3. Порядок формування біржових цін

Ціни на Біржі формуються вільно. їх рівень визначається на кожен вид сільськогосподарської продукції співвідношенням попиту та пропозиції на даний момент біржових торгів.

На Біржі використовуються такі поняття цін: ціни продавця (пропозиції), ший покупця (попиту), ціни біржових угод, котирувальні ціни.

Ціною продавця на біржовий товар визнається ціна, що вказані учасником біржових торгів у заявці на продаж, а також названа ним піл час торгів і метою стимуляції пролажу.

Під ціною покупця розуміють ціни, що вказані покупцем у заявках по купівлі, а також ті.

які називаються ним безпосередньо під час торгів при обговорені пропозиції продавця.

Ціною біржової угоди є остання з тих. які названі покупцем (продавцем) цін під час біржових торгів на конкретну позицію товару, що зафіксовані біржовим маклером.

Котирувальна ціна - це ціна, визначена котирувальною комісією Біржі шляхом аналізу ііін біржових угод, цін продавців, цін покупців на підставі єдиних критеріїв та спеціальних методів.

Розрізняють котирування офіційне та поза офіційне (довідкове)

Котирування офіційне проводиться по відношенню щодо цін біржових угод на визначені біржею групи сільськогосподарської продукції стандартної якості з єдиним базисом поставки після кожного біржового торгу - Процес визначення офіційної" котирувальної ціни передбачає об'єктивну оцінку коливань цін протягом біржовою дня.

Котирування позаофіційне (довідкове) проводиться на підставі аналізу всіх цін (попиту, пропозиції, угод) з урахуванням оцінки котирувальної комісії кон'юнктур попиту та пропозиції за трьома напрямами:

• за цінами продавців (котирувальна ціна пропозиції):

• за цінами покупців (котирувальна ціна попиту);

• за найбільш типовою на Біржі в конкретний період часу ціною на конкретний вид (групу) товару (котирувальна ціна біржі).

Довідкове котирування може проводитися на підставі підсумків кількох біржових торгів.

Дані котирування не можуть бути оскаржені Членом Біржі та змінені за рішенням біржового комітету.

Дані офіційного котирування сповіщаються на Біржі наступного понеділка після проведення торгів.

Рішенням котирувальної комісії біржа мас право встановлювати граничні рівні коливання цін на товари, що офіційно котируються на біржі, відхилення віл яких лаг підставу для припинення торгу з даного виду товару.

Рівень цін для закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства на державні потреби повинен визначатися і урахуванням середньозважених пін за результатами попередніх торгів.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Лекції по біржовому праву2011. 2011

Еще по теме 3.2.3. Порядок формування біржових цін:

  1. 2. Пiдрядно-оренднi утворення як форми органiзацiї працi в сiльськогосподарських пiдприємствах
  2. 6. Порядок вирiшення колективних спорiв (конфлiктiв), що виникають у сiльському господарствi
  3. 4. Договори про закупiвлю зерна i олiйних культур
  4. 3. Правове регулювання експортно-iмпортних операцiй субєктiв агробiзнесу
  5. ХРОНОЛОГiЧНИЙ ПЕРЕЛiК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТiВ, ВИКОРИСТАНИХ ПРИ ПiДГОТУВАННi ЦЬОГО ВИДАННЯ
  6. Поняття та принципи виборчого права
  7. 74. Правовий режим майна землі та фінансів сільськогосподарського кооперативу. Право власності на пай. Кооперативні виплати.
  8. 68. Порядок формування інформаційних банків даних про дітей, що можуть бути усиновленими.
  9. 50. Підробка грошей та цінних паперів (ст. 199, 223, 224 КК).
  10. 3. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.