<<
>>

Контроль за додержанням державної дисципліни цін.

Державний контроль за цінами здійснюється під час встановлення й застосування державних фіксованих і регульованих цін і тарифів. Щодо вільних цін, то органи контролю слідкують за правомірністю їх застосування та до-тримання вимог антимонопольного законодавства.

Контроль за дотриманням державної дисциплі-ни цін здійснюється системою органів Державної інспекції з контролю за цінами.

У разі ви-явлення факту порушення суб’єктом господарювання державної дисципліни цін, він може бути притяг-нутий до юридич- ної відповідальності. Так, уся необґрунтовано одержана підприємством, організацією сума виручки в результаті порушення дер- жавної дисципліни цін підлягає вилученню в дохід відповідного бюджету залежно від підпорядкованості підприємства чи організації.

Крім вилучення виручки, на правопорушників може накладатися штраф.

Фізичні особи, які винні в порушенні порядку встановлення та застосування цін і тарифів, притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Контроль за додержанням державної дисципліни цін.: