<<
>>

Характеристика фіксованих і регульованих цін та порядок їх установлення

Розглянемо державні фіксовані й регульовані ціни.

Державне ре-гулювання цін і тарифів здійснюється шляхом встановлення:

державних фіксованих цін (тарифів);

граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів.

Державні фіксовані та регульовані ціни встановлюються на:

ресурси, що справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін;

продукцію та послуги, що мають суттєве соціальне значення для населення;

на продукцію, товари й послуги, виробництво яких зосереджене на підприємствах, що займають монопольне становище на ринку;

на імпортні товари, придбані за рахунок коштів Державного бюджету України.

Державні фіксовані та регульовані ціни й тарифи встановлюються державними органами України.

Державні фіксовані та регульовані ціни й тарифи на окремі види продукції, товарів і послуг можуть змінюватися в порядку і в строки, що визначені компетентними органами.

Ще одним видом цін є комунальні, тобто ціни на продукцію та послуги, виробництво яких здійснюється комунальними підприємствами. Чинне законодавство надає місцевим державним адміністраціям право регулювати ціни та тарифи. Так, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації встановлюють, зокрема:

ціни на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню для побутових потреб;

граничні рівні рентабельності й торговельні надбавки на дитяче харчування;

розмір плати за послуги, які надаються медичними витве- резниками при органах внутрішніх справ громадянам у нетверезому стані;

тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профі- лактичні державні й комунальні заклади охорони здоров’я.

Поряд із згаданими видами цін і тарифів у зовнішньоекономічній сфері застосовують індикативні ціни, які слід враховувати під час формування ціни продукції, робіт, послуг, що є предметом зовнішньоекономічного контракту.

У процесі вивчення цієї теми студентам слід приділити увагу питанню контролю за цінами. Контроль за додержанням державної дисципліни цін належить до видів державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Характеристика фіксованих і регульованих цін та порядок їх установлення: