<<
>>

Трудова дисципліна та методи її забезпечення

Трудова дисципліна виступає необхідною умовою для належної організації будь-

якої колективної праці та являє собою сукупність не лише певних правил

поведінки працівників, а й питань, пов'язаних із необхідністю дотримання

встановленого порядку, методів його забезпечення.

Трудову дисципліну

характеризують такі чинники: чесна й сумлінна праця; своєчасне й точне

виконання розпоряджень власника підвищення продуктивності праці; поліпшення

якості продукції; виконання технологічної дисципліни; додержання вимог

охорони праці; дотримання техніки безпеки та виробничої санітарії; Трудова

дисципліна спирається на свідоме ставлення працівників до праці, що

забезпечується методами переконання, заохочення, а часом примусу. Головним

є метод переконання, спрямований на виховання відповідних якостей

працівників, а також метод заохочення, тобто морального й матеріального

стимулювання. Заохочення працівника є визнанням його професіоналізму та

вираженням із боку власника поваги. Тому такий метод застосовується в разі

досягнення високих трудових показників, поліпшення якості продукції,

творчого підходу до трудової діяльності. Серед основних видів заохочень

визначаються такі: подяка, премії, вручення цінних подарунків, нагородження

грамотами, державними відзнаками й нагородами. Власником спільно з

профкомом можуть бути встановлені будь-які інші види заохочень, перелік

яких закріплюється в колективних договорах, Правилах внутрішнього трудового

розпорядку (скажімо, встановлення додаткового часу відпустки,

першочерговове надання квартир, санаторно-курортних путівок тощо). Всі

заохочення оголошуються власником у наказі , доводяться до відома трудового

колективу і записуються до трудової книжки. Для забезпечення трудової

дисципліни, нарівні з методами переконання й заохочення, можуть

застосовуватись і методи примусу, зокрема заходи дисциплінарного характеру,

матеріальної відповідальності та громадського впливу.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Трудова дисципліна та методи її забезпечення:

 1. Трудова дисципліна та методи її забезпечення
 2. 7. Завдання і система науки АП. Значення науки АП в реалізації завдань агр.. реформи.
 3. 71_Відповідальність за порушення законодавства про надра.
 4. 4. Особливості методу трудового права.
 5. РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 6. 1.3. Теоретико-методологічний інструментарій дослідження
 7. Дослідження пореформеного поміщицтва: досягнення й перспективи
 8. Питання 2. Методика перевірки операцій з нарахування та виплати заробітної плати
 9. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ1"
 10. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ІНТЕГРАЦІЯ З ЕКОНОМІЧНИМИ НАУКАМИ.
 11. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ1"
 12. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 13. Еволюція виконання позбавлення волі персоналом установ виконання покарань
 14. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань
 15. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених
 16. Кримінально-виконавчі напрямки, що обумовлюють удосконалення кримінально-виконавчої служби України
 17. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 18. Адміністративно-правовий статус поліції як суб’єкта надання поліцейських послуг
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -