<<
>>

Трудовий метод вимірювання продуктивності праці.

Слід зазначити, що в ринковій економіці значення натуральних показників значно зменшується, оскільки домінуючу роль в усіх аспектах економічного життя відіграють вартісні показники. Вартісними називаємо показники виробітку, у яких обсяг продукції вимірюється грошовими одиницями. Ці показники найуніверсальніші, вони дозволяють порівню­вати продуктивність праці при виробництві принципово різних благ. Як­що за обсяг продукції взяти вартісний показник чистої продукції, то буде враховано і зростання якості продукції та її необхідність на ринку. Єди­ним недоліком вартісних показників є те, що необгрунтоване завищення ціни продукції монополістами призводить до фіктивного зростання про­дуктивності їхньої праці, але це вже проблема не економіки праці, а антимонопольного регулювання.

47.

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ). 2016

Еще по теме Трудовий метод вимірювання продуктивності праці.:

  1. Трудовий метод вимірювання продуктивності праці.
  2. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці.
  3. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА